University of Oulu

”Minkä ilotta oppii, sen surutta unohtaa” : ADHD-oppilaan tukeminen alakoulussa ja vahvuusperustaisen pedagogiikan hyödyntäminen opetuksessa

Saved in:
Author: Seppälä, Jenni1; Suviaro, Tytti1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 44
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205021771
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Seppälä; T. Suviaro, 2022
Publish Date: 2022-05-03
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatin tutkielmamme tavoitteena on tutkia ADHD-oppilaan tukemista alakoulussa ja vahvuusperustaisen pedagogiikan hyödyntämistä opetuksessa. Rajasimme aiheen alakoulu kontekstiin, sillä ikäluokka on tulevaa ammattiamme ajatellen relevantein. Tutkielmamme on toteutettu kirjallisuuskatsauksena tasapuolisella työnjaolla, jonka pohjana käytimme vertaisarvioituja artikkeleita, aikaisempia tutkimuksia sekä muuta kirjallisuutta. Tutkielmamme on lisäksi toteutettu luokanopettajan näkökulmasta.

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden oireyhtymä eli tunnetummin ADHD. ADHD on neuropsykiatrinen häiriö ja geneettinen ominaisuus, jonka keskeisiä oireita ovat tarkkaavuuden säätelyn vaikeus, yliaktiivisuus ja impulsiivisuus. ADHD:n esiintyvyys on yleistynyt yhä enenevissä määrin kouluikäisillä lapsilla, sekä muut häiriöt sen rinnalla ovat todella yleisiä. Koulumaailmassa opettaja voi hyödyntää erilaisia tapoja ja pedagogisia ratkaisuja ADHDoppilaan tukemiseksi.

Koska tyypillistä esimerkkitapausta ADHD-oppilaasta ei voida määritellä, ei voida myöskään määritellä yhtä oikeaa tapaa tukea ADHD-oppilasta. Tässä tutkielmassa olemme kuitenkin tuoneet esille erilaisia tukikeinoja oppilaille, joilla ilmenee aktiivisuuden ja tarkkaavuuden vaikeuksia. Olemme keskittyneet kandidaatin tutkielmassamme nostamaan esille negatiivisuuden sijaan myös ADHD:n hyviä puolia. Lisäksi tuomme esille vahvuusperustaisen pedagogiikan käyttöä opetuksessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jenni Seppälä; Tytti Suviaro, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/