University of Oulu

3d-tulostusmenetelmät metallisille materiaaleille

Saved in:
Author: Kunnari, Lauri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205041807
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Kunnari, 2022
Publish Date: 2022-05-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

3d-tulostus on suhteellisen uusi valmistustekniikka. Varsinkin metallisten materiaalien tulostus on nopeasti kasvava ala ja tutkimustietoa eri menetelmistä ja materiaaleista on runsaasti saatavilla. Patenttien ja brändäyksien myötä alan termejä on muodostunut runsaasti ja alaan perehtymättömälle eri nimitykset voivat aiheuttaa sekaannusta.

Tässä työssä on tarkoituksena kirjallisuuden avulla tutustua eri menetelmien toimintaperiaatteisiin ja termien merkityksiin. Suunnittelussa on tärkeää tietää saatavilla olevista valmistusmenetelmistä ja niiden asettamista rajoitteista. Työn avulla lukija saa yleisen käsityksen metallien 3d-tulostukseen käytettävien menetelmien toiminnasta.

3d-printing methods for metallic materials

Abstract

3D printing is a relatively new manufacturing technique. 3D printing of metallic materials especially, is a growing field industry and research data of different methods and materials is readily available. The number of terms related to the industry has grown significantly due to patenting and branding and the different terms may cause confusion to those who aren’t familiar with the industry.

The purpose of this thesis is to introduce the working principles of various printing methods and terms through literature sources. Knowledge of existing manufacturing methods and their restrictions is important in designing. Through this thesis, the reader will acquire a general understanding of the methods used for printing metallic materials.

see all

Subjects:
Copyright information: © Lauri Kunnari, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/