University of Oulu

Lämpötilan ja kosteuden etämittaus mikrokontrollerilla

Saved in:
Author: Levä, Jani1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.1 MB)
Pages: 42
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205051815
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Levä, 2022
Publish Date: 2022-05-05
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tavoitteena oli tehdä mikrokontrollerilla etänä toimiva anturikokoonpano. Tuloksia luetaan palvelintietokoneelta, siltä luodulla MySQL-palvelimelta, johon anturikokoonpano lähettää tulokset. Kokoonpanolla seurataan valitun tilan kosteutta ja lämpötilaa. Tuloksena saatiin helposti laajennettavissa oleva järjestelmä, jossa lämpömittaukset esitetään palvelinkoneella kuvaajissa.

Toteutuksessa käytettiin MySQL-tietokantajärjestelmää, Raspberry Pi Zero W-mikrokontrolleria, DHT11-lämpö- ja kosteusanturia. Muita tarvikkeita olivat oheislaitteet, palvelimena toimiva tietokone ja 3D-tulostin. Toteutuksessa hyödynnettiin Python -ohjelmointikieltä ja siihen käytössä olevia moduuleja, joilla saatiin anturin mittaustulokset luettua mikrokontrollerilla, piirrettyä tulokset kuvaajiin, yhdistettyä luotuun MySQL palvelimeen ja luotua käyttöliittymä.

Remote measuring temperature and humidity with a microcontroller

Abstract

The goal was to design a microcontroller based, remotely functioning sensor assembly. The assembly monitors the temperature and humidity of a selected space by measuring its temperature and humidity every thirty-minutes. The readouts got from the sensor are sent to a MySQL database where they can be accessed by other devices. The result is an easily expandable measurement system that plots the results on the server computer or any other computer that has the written program installed.

The system is achieved using MySQL, a Raspberry Pi Zero W and a DHT11 sensor. Other devices used were peripherals, pc that functions as a server and a 3D-printer. Reading the measurements, figure plotting, MySQL connections and user interface creation was done using Python programming language and its modules.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jani Levä, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/