University of Oulu

Lukiolaisten päivittäinen liikkuminen

Saved in:
Author: Id, Sampo1; Tervonen, Emma1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 49
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205061833
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Id; E. Tervonen, 2022
Publish Date: 2022-05-06
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkielman tarkoituksena oli tarkastella lukiolaisten päivittäistä liikkumista opiskelupäivän aikana sekä vapaa-ajalla. Tavoitteena oli kuvata, miten lukiossa opiskelevat nuoret saavuttavat heille suunnatut liikkumissuositukset, miten he liikkuvat opiskelupäivän aikana ja millaista on heidän vapaa-ajan liikkumisensa. Tutkielma toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena.

Tutkielman aihe on merkittävä ja ajankohtainen, sillä nuorten päivittäinen liikkuminen on tutkitusti vähentynyt ja paikallaanolo lisääntynyt viime vuosikymmenten aikana. Liikkumisen vähentyminen on todettu aiemmin olevan erityisen suurta yläkouluikäisillä, mutta lähivuosina kiinnostus myös lukiolaisten fyysistä aktiivisuutta kohtaan on lisääntynyt. Lukiolaisten vähäinen liikkuminen herättää huolta, sillä liikunnalla on huomattavia terveydellisiä vaikutuksia. Nuorilla on runsaasti haasteita painonhallinnassa, ja heidän kestävyyskuntonsa on heikentymässä. Liikunnasta voi olla myös merkittävästi hyötyä lukiolaisille sekä opiskelussa jaksamisen että opinnoissa menestymisen kannalta.

Tutkielma osoittaa, että lukiolaiset liikkuvat liikkumissuosituksiin nähden liian vähän, ja liikkumisen määrä näyttäisi laskevan myös yläkoulun jälkeen lukio-opintojen aikana. Myös opiskelupäivän aikainen liikkuminen on tutkielman perusteella lukiolaisilla liian vähäistä, ja määrältään vielä joiltain osin yläkoululaisiakin heikompaa. Opiskelupäivän aikaista liikkumista voitaisiin lukiolaisten mielestä kuitenkin lisätä useiden eri menetelmien avulla. Tutkielma osoittaa lisäksi, että lukiolaiset suosivat vapaa-ajallaan omatoimista liikuntaa huomattavasti urheiluseuraharrastuksia yleisemmin. Vapaa-ajan liikkuminen on lisääntymässä, mutta se ei ole vieläkään suositusten mukaista.

Lukiolaisten vähäiseen liikkumiseen tulisi puuttua, ja liikkumista lisääviä keinoja tarjota aiempaa enemmän. Etenkin opiskelupäivän aikaiseen liikuntaan tulisi panostaa, sillä oppilaitoksilla on mahdollisuus tavoittaa myös ne nuoret, joiden liikkuminen on huolestuttavan vähäistä. Tämän vuoksi lukioissa olisikin tärkeää kehittää opiskelijoille mielekkäitä keinoja liikkumisen lisäämiseksi.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sampo Id; Emma Tervonen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/