University of Oulu

Luokanopettajan tuki haastavasti käyttäytyvälle oppilaalle alakoulussa

Saved in:
Author: Valta, Julia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 55
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205061836
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Valta, 2022
Publish Date: 2022-05-06
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintutkielmassani selvitän, mitkä tekijät vaikuttavat oppilaiden haastavaan käyttäytymiseen ja miten luokanopettaja voisi tukea oppilasta luokassa. Tulen käymään tutkielmassani läpi, mitkä erilaiset tekijät ja syyt voivat vaikuttaa oppilaan haastavaan käyttäytymiseen. Tutkielmassani käyn läpi monipuolisia toimintatapoja, joita luokanopettaja voi käyttää haastavan käyttäytymisen tukemiseksi. Työni aihe on ajankohtainen, koska haastava käyttäytyminen on lisääntynyt alakoulussa, mikä on vaikuttanut oppituntien rakenteisiin vahvasti. Luokanopettajan on tärkeä tunnistaa haastava käyttäytyminen ja ymmärtää, että haastava käyttäytyminen ei näyttäydy vain yhdellä tavalla. On tärkeä oppia tuntemaan ja ymmärtämään, mitkä tekijät vaikuttavat käyttäytymisen takana, jotta oppilasta voidaan auttaa kokonaisvaltaisesti.

Tutkielma on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Olen käyttänyt kirjallisuuskatsaukseni aineistona 33 suomenkielistä ja englanninkielistä artikkelia, jotka ovat olleet vertaisarvioituja ja uusimpia julkaisuja. Aineistoni analyysi on toteutunut sisällönanalyysillä.

Haastavan käyttäytymisen takaa löytyi seuraavia vaikuttavia tekijöitä kasvuolosuhteet, perheen vaikutus, vamma, kehitysvamma, oireyhtymä, temperamentti, tunteiden tunnistamisen vaikeudet, käyttäytymismallin puutuminen, viestintävaikeudet, kuulo-, puhe- tai kielivaikeudet, huomion kerääminen, oma tulkinta tilanteesta tai kommunikointitapa. Luokanopettaja pystyi tukemaan oppilasta ennaltaehkäisevästi, yhteistyössä perheiden kanssa. Tuen keinoja olivat oppilaiden kannustaminen, yhteiset toimintatavat kaikilla koulussa, myönteinen ilmapiiri luokkahuoneessa, päätösvallan antaminen oppilaalle, taitotason ymmärtäminen ja yhteiset keskustelut oppilaan kanssa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Julia Valta, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.