University of Oulu

Lukemaan opettaminen ja oppiminen leikin avulla

Saved in:
Author: Vatanen, Veera1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205061839
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Vatanen, 2022
Publish Date: 2022-05-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Lukemaan opettaminen on yksi tärkeimmistä opetuksen tehtävistä peruskoulussa. Lukemaan oppiminen on pitkä prosessi, joka alkaa jo varhaiskasvatuksessa ja huipentuu perusopetuksen alkuopetuksessa. Lukemaan opetteleminen määrittelee oppilaan koulunkäyntiä pitkälle sekä vaikuttaa myöhemmässäkin elämässä arjen tilanteissa selviytymisessä. Leikki on osa lapsen normaalia kasvua ja kehitystä sekä sitä tulee tukea osana lapsen kasvua ja kehitystä, ei ainoastaan varhaiskasvatuksessa, vaan myöskin peruskoulun puolella alkuopetuksessa. Leikki ja lukemaan oppiminen yhdistyvät toisiinsa tarinoiden, kerronnan, elokuvien, pelien sekä erilaisten musiikillisten leikkien avulla.

Tämän kandidaatin tutkielman tavoitteena on kirjallisuuskatsauksen avulla kvalitatiivisena tutkimuksena käsitellä lukemaan oppimista ja opettamista leikin avulla. Lukemaan opettamista sekä oppimista käsitellään tutkimusten valossa saatujen tulosten avulla, erilaisten oppimistekniikoiden ja niiden toteutuksen sekä käytänteiden avulla sekä lukemaan opettamisen ja oppimisen haasteita esille tuoden. Leikkiä, sen merkitystä lapsen elämään sekä oppimiseen varhaiskasvatuksessa ja peruskoulussa käsitellään tutkimusten ja kirjallisuuden julkaisujen perusteella sekä esittäen tutkimuksia ja tutkimustuloksia.

Erityisesti alkuopetuksessa leikin merkitys korostuu osana lapsen motivointia lukemisen parissa koulussa sekä sen ulkopuolella. Opettajan tulee osata motivoida oppilasta tehtäviin sekä oppimiseen lapsen taitotason mukaisesti uusien haasteiden edessä osana oppimista. Sillä miten lasta motivoidaan lukemaan opetellessa ja miten opettaja opettaa lasta lukemaan, on pitkä vaikutus lapsen myöhempään tulevaisuuteen sekä minäkäsityksen kehitykselle.

see all

Subjects:
Copyright information: © Veera Vatanen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/