University of Oulu

Koulutuksellista tasa-arvoa etsimässä : koulutus yhteiskunnan ilmastointiteippinä

Saved in:
Author: Sorvali, Maria1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205101881
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Sorvali, 2022
Publish Date: 2022-05-10
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkielman aiheena on tarkastella koulutuksellista tasa-arvoa ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Huomio kohdistuu niihin tekijöihin, jotka ovat uhkia koulutuksellisen tasa-arvon toteutumiselle. Koulutuksellisella tasa-arvolla yleensä tarkoitetaan mahdollisuuksien tasa-arvoa, tai lopputulosten tasa-arvoa. Tutkielmassa mahdollisuuksien tasa-arvolla on suurempi rooli, mutta lopputulosten tasa-arvo silti esiintyy tekstissä koulutuksellisen tasa-arvon käsitteen moninaisuudesta seuraten.

Tutkielmani tavoitteena oli selventää niitä tekijöitä, ajatuksia sekä tilanteita, mitkä vaikuttavat koulutuksellisen tasa-arvon toteutumiseen uhkaavasti. Tutkielma toteutetaan kirjallisuuskatsauksena, koska aiheesta on saatavilla lukuisia lähteitä. Ymmärrys siitä, mitä koulutuksellinen tasa-arvo sisältää on muuttunut vuosikymmenien aikana ja keskustelu on muuttunut 1960-luvun tuloksien mahdollisimman suuresta tasaisuudesta ja mahdollisuuksien tasa-arvosta kohti yksilönvalinnan mahdollisuuksien korostamista. Nykypäivänä koulutuksellisen tasa-arvon ympärillä oleva keskustelu on pohdintaa yksilön valinnanoikeuksien ja mahdollisuuksien tasa-arvon toteutumisesta. Kirjallisuuskatsaus tarjoaa keinon käydä saatavilla olevaa lähdemateriaalia läpi niin, että yleisen kuvan muodostuminen koulutuksellisen tasa-arvon moninaisesta kentästä on mahdollista.

Koulutuksellista tasa-arvoa uhkaaviksi tekijöiksi tutkielman aikana on muotoutunut ylisukupolvinen huono-osaisuus, yleinen alueilla tapahtuva eriarvoistuminen ja osittain kouluvalinnat. Koulutuksellista tasa-arvoa ja sen toteutumista on useiden vuosikymmenten ajan pidetty tärkeänä asiana suomalaisessa yhteiskunnassa, mutta sen toteutumisesta käydään silti jatkuvaa kamppailua. Koulutuksellisen tasa-arvon toteutumista uhkaavat tekijät ovat usean asiakokonaisuuden yhteenliittymä, eikä ole olemassa suoraan yhtä ainoaa syytä sille, miksi koulutuksellinen tasa-arvo ei välillä onnistu. Vaikka on olemassa erilaisia koulutuksellista tasa-arvoa tukevia ohjelmia ja keskustelu resurssien jakamisesta koulutuksellisen tasa-arvon parantamiseksi, aiheen moniulotteisuudesta seuraten ei ole olemassa yhtä ainoaa ratkaisua, miten koulutuksellinen tasa-arvo saadaan toteutumaan kaikkialla samankaltaisesti.

see all

Subjects:
Copyright information: © Maria Sorvali, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/