University of Oulu

Virtuaalianturit tislauksessa

Saved in:
Author: Tokola, Veli-Pekka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Process Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 26
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205101882
Language: Finnish
Published: Oulu : V.-P. Tokola, 2022
Publish Date: 2022-05-10
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämä työ käsitteli virtuaaliantureita tislausprosessissa. Työn tavoitteena oli tarkastella tislausprosessia yleisesti teollisuuden näkökulmasta, sekä tutustua tarkemmin virtuaaliantureihin. Virtuaaliantureista tavoitteena oli selvittää yleisesti erilaisia tyyppejä, niiden käyttötarkoituksia ja tulkintaa. Virtuaaliantureihin syvennyttiin tarkemmin tutkimalla erilaisia matemaattisia mallirakenteita ja niiden toimintaperiaatteita kirjallisuudessa esitetyissä simuloiduissa panostislauksissa. Mallien toimivuutta arvioitiin esitettyjen tulosten perusteella, minkä lisäksi käsiteltiin mallien toimivuuteen vaikuttavia tekijöitä. Tarkastellut virtuaalianturiratkaisut perustuivat pääkomponenttianalyysipohjaiseen herkkyysanalyysiin, osittaisen pienimmän neliösumman regressioon ja tukivektoriregressioon. Virtuaaliantureilla arvioitiin lopputuotteen koostumusta lämpötilamittauksien perusteella. Virtuaaliantureiden toimivuuteen vaikuttivat lämpötila-antureiden sijainnit, määrä ja mittausten tarkkuus.

see all

Subjects:
Copyright information: © Veli-Pekka Tokola, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/