University of Oulu

Lämpösähköinen generaattori ja sen sovellukset hukkaenergian hyödyntämisessä

Saved in:
Author: Myllynen, Joakim1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Electrical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 27
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205101901
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Myllynen, 2022
Publish Date: 2022-05-11
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämä kandidaatintyö antaa yleiskatsauksen lämpösähköisen generaattorin toimintaperiaatteesta ja sen perustan muodostavasta lämpösähköisestä ilmiöstä. Työssä annetaan katsaus lämpösähköisen generaattorin nykyisiin sekä esitettyihin sovelluksiin, ja kerrotaan sen viimeaikaisesta kehityksestä. Työssä esitetään myös lämpösähköisen generaattorin kehitysalueet, joiden parantaminen auttaisi lämpösähköisen generaattorin sopivuutta laajempaan käyttöön. Työ koostuu teoriaosuudesta, joka käsittelee lämpösähköistä ilmiötä, sekä kirjallisuuskatsauksesta, jossa esitellään lämpösähköisen generaattorin tutkittuja hukkaenergian hyödyntämisen käyttökohteita sekä nykyinen tutkimuksen tila.

Thermoelectric generator and its applications in waste energy recovery

Abstract

This thesis gives an overview on thermoelectric generator and its basis, the thermoelectric effect. The work provides a review of current and proposed applications of the thermoelectric generator and talks about its recent development. This work also presents the areas of development required to further enable usage of the thermoelectric generator in wider area of applications. The work consists of theoretical part that covers the thermoelectric effect, and of literature review that presents the studied applications of the thermoelectric generator in waste energy recovery and the state-of-the-art.

see all

Subjects:
Copyright information: © Joakim Myllynen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/