University of Oulu

Tekoälyn käyttö videopelien NPC-hahmoissa ja sen vaikutus pelaajan immersioon

Saved in:
Author: Holappa, Teemu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 19
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205101902
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Holappa, 2022
Publish Date: 2022-05-11
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tietokoneiden ja videopelien kehittyessä pelaajat vaativat jatkuvasti enemmän peleiltä ja pelikokemukselta. Vaikuttavien grafiikoiden lisäksi pelaajat vaativat peleiltä myös miellyttäviä kokemuksia ja tilanteita. Tietokoneen ohjaamat hahmot eli non-player-characterit (NPC) ovat suuressa roolissa miellyttävän pelikokemuksen ja immersion luonnissa. Tekoälyn kehitys onkin tuonut uusia ulottuvuuksia ja mahdollisuuksia NPC-hahmojen käyttäytymiseen.

Tutkielman aiheena oli tekoälyn käyttö videopelien NPC-hahmoissa ja sen vaikutus pelaajan immersioon. Rajaus tehtiin NPC-hahmoihin, sillä aikaisemmat tutkimukset ovat useasti tutkineet aihetta esimerkiksi oppivien agenttien näkökulmasta. Tutkielma toteutettiin kirjallisuuskatsauksena.

Tutkielmassa huomattiin, että tekoälyn käyttö NPC-hahmoissa on suurimmaksi osaksi keskittynyt NPC-hahmojen käytöksen uskottavuuteen. NPC-hahmoista on pyritty tekemään tekoälyllä ihmisen kaltaisia ja on huomattu, että tekoälyn avulla niistä voidaan tehdä persoonallisia. Persoonalliset NPC-hahmot ovat pelaajan immersion kannalta tärkeitä ja onnistuneella toteutuksella ne voivat vaikuttaa useaan pelaajan immersioon vaikuttavaan asiaan. Tutkimusta NPC-hahmojen äänien ja tekoälyn yhdistämisestä oli vielä melko rajallisesti, mutta äänien vaikutus pelaajan immersioon oli huomattu tutkimuksissa. Jatkotutkimus NPC-hahmojen äänien luonnista tekoälyllä olisikin hyödyllistä. Tutkielmassa huomattiin myös, että pelaajan immersion parantaminen NPC-hahmojen tekoälyllä vaatii tekoälyn laadukasta toteutusta. Hyvin toteutettuna tekoäly tukee pelaajan immersiota, mutta huonosti toteutettuna tekoäly vaikuttaa immersioon negatiivisesti. Jatkotutkimuksessa olisi hyödyllistä selvittää milloin tekoälyn omaava NPC-hahmo on oppinut sopivan verran pelaajan immersion kannalta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Teemu Holappa, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/