University of Oulu

Yleiskatsaus strategiapeleihin

Saved in:
Author: Kivinen, Henri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 30
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205101910
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Kivinen, 2022
Publish Date: 2022-05-11
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkielmassa luodaan yleiskatsaus strategiapeleihin ja strategiapelaamiseen. Strategiapelit ovat peligenre, joka perustuu pelimaailman simulaatioon, johon pelaajalla on kyky puuttua. Pelaajalla on käytössään joukko interventioita, joita hänen tulee osata soveltaa oikein pelimaailmassa ilmeneviin tilanteisiin.

Strategiapelit ovat saaneet alkunsa ihmiskunnan muinaisissa lautapeleissä jo tuhansia vuosia sitten. Tiedot niiden säännöistä ja keskinäisistä sukulaisuussuhteista eivät tosin usein ole säilyneet nykypäivään saakka, mutta moderneja tekoälymenetelmiä hyödyntämällä nämä tiedot voidaan rakentaa uudelleen. Parempi tietämys muinaisista peleistä voi parhaimmillaan antaa tietoa ihmiskunnan kehityksestä, sillä pelit välittyvät eri kulttuurien välillä ja levittävät matemaattista ajattelua.

Strategiapelit voidaan luokitella niiden nopeuden ja strategisuuden mukaan. Korkeampi nopeus ja strategisuus tekevät peleistä vaikeampia. Strategiapelit ja muut pelit voivat tuottaa ihmisille syvän keskittyneisyyden tilan eli flow-tilan. Ihmiset kokevat flow-tilan arvokkaaksi ja palkitsevaksi, mikä on osasyy sille, miksi pelejä ylipäänsä pelataan. Pelien kykyä tuottaa flow-tilaa voidaan arvioida GameFlow-heuristiikalla. Strategiapelejä pelaavilla ihmisillä on havaittu parempi itsehillintäkyky. Strategiapeleissä hyvin pärjäävillä ihmisillä on lisäksi paremmat taidot johtamistehtäviin, mikä saattaisi mahdollistaa strategiapelien soveltamisen rekrytoinnissa. Lisäksi on havaittu, että strategiapelaaminen parantaa pelaajan toiminnanohjauskykyjä, ja erityisesti työmuistia. Tämä tarkoittaa sitä, että strategiapelejä voitaisiin mahdollisesti käyttää ikääntyvien ihmisten toimintakyvyn ylläpitämiseen.

Miniatyyrisotapelit ovat omintakeinen strategiapelaamisen muoto. Pelejä pelataan huolellisesti rakennetuilla ja maalatuilla fyysisillä miniatyyreillä, ja niihin liittyy paljon erilaisia ulottuvuuksia, kuten tarinankerrontaa, yhteisöllisyyttä ja keräilyä. Miniatyyrisotapelien harrastaminen saa useita eri muotoja, ja harrastajat antavat niille erilaisia merkityksiä osana elämäänsä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Henri Kivinen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/