University of Oulu

Helsingin pörssin yhtiöiden johdon lyhyen aikavälin palkitsemisjärjestelmät

Saved in:
Author: Virta, Sakari1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Accounting, Accounting
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 59
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205111922
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Virta, 2022
Publish Date: 2022-05-11
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Sahlström, Petri
Reviewer: Kallunki, Juha-Pekka
Sahlström, Petri
Description:

Tiivistelmä

Tavoitteena on ollut selvittää, kuinka johdon lyhyen aikavälin palkitsemisjärjestelmät vaikuttavat yhtiön tilikauden tulokseen. Samalla on myös tarkasteltu yhtiön koon vaikutusta käytettyyn palkitsemisjärjestelmään. Kyseessä on määrällinen tutkimus, joka on toteutettu käyttäen regressioanalyysiä.

Lyhyen aikavälin palkitsemisen kokonaiskompensaatio-osuuden vaikutukset tilikauden tulokseen olivat minimaaliset. Osuuden muutoksella ei havaittu olevan vaikutusta tilikauden tuloksen muutokseen. Merkittävimmät havainnot liittyvät yhtiön kokoon sekä toimitusjohtajan saamaan kokonaiskompensaatioon. Tilikauden tuloksen sijasta on pystytty paremmin selittämään palkitsemisrakenteen muodostumista lyhyen ja pitkän aikavälin palkitsemisesta.

Tutkimuskirjallisuus pitää johdon palkitsemista tärkeässä asemassa yhtiön tavoitellessa menestystä. Tämän tutkielman perusteella lyhyen aikavälin palkitsemisen merkitys tilikauden tulokseen ei ole merkittävä, joten painotus tulisi olla ennemmin pitkän aikavälin palkitsemisessa. Tämä havainto on yhteensopiva agenttiteorian ohjeistuksen kanssa intressien yhteensovittamisen ja johtajien osakeomistuksen suhteen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sakari Virta, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.