University of Oulu

ADHD-oireisten oppilaiden tukeminen koulussa

Saved in:
Author: Kaurala, Elinamari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 37
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205121976
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Kaurala, 2022
Publish Date: 2022-05-13
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkielman tavoite on etsiä keinoja, joilla opettaja, muut koulun aikuiset sekä vanhemmat voisivat tukea ADHD-oireista lasta. Tutkielma on toteutettu narratiivisena kirjallisuuskatsauksena. Aineistoon kuuluu teoksia, artikkeleita ja webinaari. Aineiston tulkintaprosessi tapahtui osittain ennen kirjoitusvaihetta, sillä osaan aineistoja on tutustuttu jo ennen kirjoittamisen aloitusta. Osittain tulkintaprosessi tapahtui samaan aikaan kirjoitusprosessin kanssa. Aineisto valikoitui sen luotettavuuden, ajantasaisuuden ja tieteellisyyden mukaan.

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) on jatkuvasti yleistyvä keskittymisen häiriö. ADHD:n keskeiset oireet ovat keskittymisvaikeudet, yliaktiivisuus ja impulsiivisuus. ADHD vaikeuttaa lapsen koulunkäyntiä huomattavasti. Teoreettisessa viitekehyksessä esitellään myös ADD (Attention Deficit Disorder), joka on ADHD:n alatyyppi. ADD:n ydinoireita ovat keskittymisvaikeudet ja suunnittelemattomuus. Yleisesti ADD-oireista henkilöä luonnehtii hitaus. Hitaus johtuu useasta osatekijästä: toiminnan aloittamisen vaikeus, toiminnan ylläpitämisen sekä ohjaamisen vaikeus.

Tutkimuskysymys on “Miten ADHD-oireisia oppilaita voitaisiin tukea koulussa?”. ADHD-oireisten oppilaiden tukemisesta niin opettajan, koulun muiden aikuisten kuin kodinkin näkökulmasta on vastattu hyvin monipuolisesti konkreettisin vinkein ja esimerkein. Kohokohdat näistä ovat opetuksen struktuurisuus, rutiininomaisuus ja selkeys. Tutkielman johtopäätöksenä todetaan, että jokaisen aikuisen tärkein tehtävä on luoda hyvä vuorovaikutussuhde niin ADHD-oireisen lapsen kuin toisten aikuistenkin kanssa. Avoin ja positiivinen vuorovaikutus vie kehitystä eteenpäin. Jokaisen lapsen kohdalla tuen täytyy kuitenkin olla hieman erilaista, sillä ADHD:n oirekuva on hyvin moninainen ja yksilöllinen.

Tutkielmaa voidaan pitää suhteellisen luotettavana. Luotettavuutta lisäisi se, että se toistettaisiin empiirisesti. Tutkielman lopuksi muistutetaan, että vaikka tutkielmassa on esitelty paljon opettajan velvollisuuksia ja kritiikkiäkin opettajia kohtaan, täytyy opettajien ja muidenkin alan ammattilaisten muistaa, että hekään eivät saa antaa työtaakkansa kasvaa liian suureksi. Myös aikuisten hyvinvointi on tärkeää.

see all

Subjects:
Copyright information: © Elinamari Kaurala, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/