University of Oulu

Ulkopedagogiikan merkitys esiopetusikäisen oppimisessa

Saved in:
Author: Vilminko, Satu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 34
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205132004
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Vilminko, 2022
Publish Date: 2022-05-13
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintutkielman tarkoitus on selvittää, minkälaisia eri merkityksiä ulkopedagogiikka tuo esiopetusikäisen oppimiselle. Tutkimuksien mukaan luontoympäristöt ja päiväkodin lähiympäristöt sopivat esiopetuksen oppimisympäristöiksi. Esiopetussuunnitelman perusteiden ja kaksivuotisen kokeilun esiopetussuunnitelman perusteiden voidaan katsoa jo velvoittavan käyttämään monipuolisia ulkotiloja ja luontoa oppimisympäristöinä.

Kandidaatintutkielmani teoreettisessa osuudessa määrittelen oppimista konstruktivistisesta näkökulmasta. Oppimisen lisäksi tarkastelen erilaisia oppimisympäristöjä sekä esiopetusikäisen kehitystä ja kouluvalmiutta. Pohjoismaisten tutkimusten tulokset viittaavat siihen, että lapsi hyötyy ulkona oppimisesta ja ulkopedagogiikasta. Autenttiset ympäristöt ja tilannesidonnaisuus oppimisessa lisäävät lapsen motivaatiota oppimiseen ja tiedon rakentamiseen.

Opettaja on se, joka vaikuttaa eniten oppimisympäristöön ja lapsen toimijuuteen. Opetussuunnitelmissa on tulkinnanvaraa. Suomessa opettaja voi räätälöidä opetuksen itse hyväksi kokemallaan tavalla. Tutkimuksien mukaan luontoympäristöissä toimiminen on hyväksi oppimiselle, sekä lapsen hyvinvoinnille. Ulkona oleminen lisää lapsen liikettä, edistää ryhmätyötaitoja, ja monipuolistaa jopa sairauksilta suojaavaa mikrobistoa.

Henkilöstön asenteet ja pelko ulkona toimimisen mahdollisista riskeistä voivat olla estämässä ulkopedagogiikkaa. Huoltajilla ja opettajalla saattaa olla myös risteävät käsitykset siitä, millaista ulko- opetuksen kuuluisi olla.

Kandidaatintutkielman tavoitteenani on rohkaista esiopetuksen henkilöstöä viemään johdettuja oppimistapahtumia myös ulos, esikoulun aitojen ulkopuolelle. Tutkimukset osoittavat ulkona oppimisen ja ulkoilun kiistattomia hyötyjä lapsen hyvinvoinnille ja oppimiselle.

see all

Subjects:
Copyright information: © Satu Vilminko, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/