University of Oulu

Koronapandemian vaikutukset henkilöasiakkaiden asuntolainoihin suomessa

Saved in:
Author: Kähkönen, Mimmi1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Bachelor's Programme in Economics and Business Administration
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 45
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205132005
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Kähkönen, 2022
Publish Date: 2022-05-13
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintutkielman aiheena on luoda katsaus Covid-19-pandemian vaikutuksista suomalaisten henkilöasiakkaiden asuntolainoihin. Tutkielmassa aihetta lähestytään tutkimalla kahtena pääkohteena lainojen hakumäärien- sekä maksukyvyn muutoksia ja syitä. Jotta muutoksia voidaan tarkastella historiallisessa perspektiivissä, verrataan pandemian vaikutuksia muihin taloudellisesti merkittäviin aikaperiodeihin. Tutkielman johdannossa tutustutaan aiheeseen sekä perusteluihin sen valinnalle. Tätä seuraavat tutkimuksen tavoite ja ongelma, tiivistetty metodologia sekä keskeisten käsitteiden määrittely. Luvussa kaksi muodostetaan tutkielman teoreettinen viitekehys, johon empiirisen tutkimuksen tuloksia voidaan verrata. Itse empiirinen tutkimusmenetelmä sekä aineiston data käydään tarkemmin läpi luvussa kolme, jotta analyysi voidaan toteuttaa luvussa neljä. Viimeisessä luvussa käydään läpi johtopäätökset tutkielmasta

see all

Subjects:
Copyright information: © Mimmi Kähkönen, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.