University of Oulu

Varhaisiän seksuaalikasvatus : materiaaleja opetuksen tueksi

Saved in:
Author: Moilanen, Essi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 34
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205132011
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Moilanen, 2022
Publish Date: 2022-05-13
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Seksuaalisuus on moniulotteinen osa jokaista ihmistä heti syntymästä lähtien. Vauva oppii tuntemaan turvallisuutta vanhemman kosketuksesta ja läheisyydestä. Lapset kiinnostuvat omasta kehostaan ja alkavat tutkia sen osia ja mahdollisuuksia. Turvataitoja harjoitellessa lapsi ymmärtää, että hänellä ja kaikilla muilla on fyysinen koskemattomuus.

Tutkimukseni tarttuu epäkohtaan siinä, kuinka lapsille, varsinkaan varhaiskasvatuksessa ei tarjota tarpeeksi tietoa heidän seksuaalisuudestansa ja oikeuksistaan. Tähän johtaa se, että opettajilla ja muilla kasvattajilla ei ole tarpeeksi koulutusta tai tietoa aiheesta. Myös seksuaalisuuteen ja siitä puhumiseen liitetty häpeä vaikeuttaa aiheen käsittelyä. Opettaja voi pelätä vanhempien vastaanottoa aiheeseen. Seksuaalisuus liitetään monesti virheellisesti vain seksiin. Varhaislapsuuden seksuaalisuus käsittää muun muassa omaan kehoon tutustumisen, kaveritaidot, sukupuolien yhdenvertaisuuden sekä fyysisen koskemattomuuden käsittämisen. Myös perheiden monimuotoisuudesta tulisi lasten kanssa keskustella.

Tutkimus on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Tutkimukseni tarkoituksena on tutkia, kuinka varhaisiän seksuaalikasvatusta perustellaan sekä tutkia ja arvioida opettajille ja kasvattajille tarkoitettuja seksuaalikasvatuksen materiaaleja käytettäväksi varhaiskasvatukseen. Laadukkaat opetusmateriaalit antavat tietoa ja konkreettista ohjeita aiheen opettamiseen ja käsittelyyn. Varhaiskasvatuksen opettajan koulutuksessa seksuaalikasvatuksesta annetun tiedon vähäisyydestä johtuen, on materiaaleista suuri tuki. Tutkimukseni vastaa kysymyksiin ”Millaisia materiaaleja varhaiskasvatuksen opettajille tarjotaan seksuaalikasvatuksen tueksi?” sekä ”Millä tavalla varhaisiän seksuaalikasvatusta perustellaan?”. Avaan seksuaalikasvatuksen sisältöjä sekä pohdin siihen liittyviä haasteita.

Tutkimustulokset osoittavat, että laadukasta ja perusteltua materiaalia seksuaalikasvatuksen tueksi on saatavilla, mutta tuoreen aiheen äärellä oltaessa, tutkimusta seksuaalikasvatuksesta tulisi tehdä yhä enemmän, jotta saataisiin enemmän opetusmateriaaleja. Varhaislapsuuden seksuaalikasvatukselle on myös perustellusti tarvetta, sen muun muassa vahvistaessa lapsen myönteisen itsetunnon kehitystä sekä opettamalla suojautumaan uhkaavilta tilanteilta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Essi Moilanen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/