University of Oulu

Vertaissuhteiden merkitys lapsille ja vertaissuhteiden tukeminen varhaiskasvatuksessa

Saved in:
Author: Nyman, Mariella1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205132014
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Nyman, 2022
Publish Date: 2022-05-13
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Varhaiskasvatusryhmässä on enemmän lapsia kuin aikuisia. Lapsille päiväkodin lapsiryhmä on tyypillisesti ensimmäinen kodin ulkopuolinen yhteisö, johon lapsi kiinnittyy. Päiväkodissa lapset muodostavat ryhmän, jossa he solmivat suhteita vertaisiin ja yhdessä heidän kanssaan harjoittelevat uusia taitoja sekä solmivat strategioita vertaissuhteiden ylläpitämiseksi. Vertaisilla tarkoitetaan lapsia, jotka ovat samalla kehitystasolla ja tyypillisesti saman ikäisiä. Tässä narratiivisessa kirjallisuuskatsauksessa selvitän, millainen vaikutus vertaissuhteilla on lapsille ja miten varhaiskasvatuksen henkilöstö voi tukea vertaissuhteita.

Vertaisryhmä on vertaisista koostuva ryhmä, joka viettää suurimman osan päivästä yhdessä samassa vertaiskulttuurissa eläen. Vertaiskulttuurilla tarkoitetaan esineitä, arvoja ja rutiineja, jotka luodaan ja jaetaan vertaisryhmän sisällä. Suomalaisessa yhteiskunnassa varhaiskasvatusta pidetään tärkeässä roolissa erityisesti sosiaalisen kehittymisen kannalta. Varhaiskasvatuksessa harjoitellaan taitoja, joilla on myönteinen vaikutus myös koulussa opittaviin taitoihin.

Verrattuna lapsen ja aikuisen väliseen suhteeseen, vertaissuhteessa lapset ovat vallaltaan tasa-arvoisia ja heillä on mahdollista neuvotella asioista itsenäisesti. Varhaiskasvatuksen ympäristössä vertaiset neuvottelevat tyypillisesti arkisista asioista, kuten leluista tai leikkiin pääsemisestä. Vertaissuhteilla on vaikutus lasten kehitykseen, koska vertaissuhteessa lapset saavat tietoa itsestään ja muista ihmisistä, joka vaikuttaa lapsen oman sosiaalisen identiteetin syntymiseen.

Tutkimukseni mukaan vertaissuhteilla on myönteinen vaikutus lapsen kehitykseen ja kykyyn sopeutua muutoksiin. Vertaisryhmässä lapset oppivat taitoja, joita he kuljettavat mukanaan parhaimmillaan koko elämänsä ajan. Puutteet vertaissuhdetaidoissa voi vaikuttaa myös tulevaisuudessa lapsen kykyyn solmia sosiaalisia suhteita. Tästä syystä haasteisiin vertaissuhdetaidoissa tulee puuttua, jotta haasteet eivät kasaannu tulevaisuudessa. On myös lapsia, jotka jäävät vertaisryhmien ulkopuolelle. Varhaiskasvatuksen henkilöstön tulee tunnistaa nämä lapset ja tukea erityisesti heidän kiinnittymistään vertaisryhmään.

Varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on rooli vertaissuhteiden tukemisessa. Tukea tarvitaan niin vertaissuhteita luodessa kuin ylläpitäessä. Varhaiskasvatusryhmässä lapset kiinnittyvät sekä oman varhaiskasvatusryhmänsä vertaisryhmään että pienempään vertaisryhmään, jonka he itse luovat ystäviensä kanssa. Varhaiskasvatuksen henkilöstön tulee kiinnittää huomiota siihen, että jokaiselle lapselle löytyy oma paikkansa vertaisryhmässä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Mariella Nyman, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.