University of Oulu

Epäsymmetrinen pääomasijoitusrahasto alueellisen resilienssin edistäjänä

Saved in:
Author: Kotila, Jemina1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Economics, Economics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Pages: 94
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205172095
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Kotila, 2022
Publish Date: 2022-05-17
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Simonen, Jaakko
Reviewer: Pikkarainen, Pentti
Simonen, Jaakko
Description:

Tiivistelmä

Resilienssi kuvaa erilaisten toimijoiden kykyä selviytyä vastoinkäymisistä, muutoksista ja häiriöistä. Resilienssin käsitteeseen liitetään yleensä häiriöihin varautuminen, häiriöistä selviytyminen ja häiriöiden vaikutuksiin sopeutuminen. Vaikka erilaisia vastoinkäymisiä on ollut aina, resilienssin käsite on noussut yleiseen tietoisuuteen erityisesti nyt vallitsevan koronaviruspandemian myötä.

Tässä tutkielmassa tarkastellaan epäsymmetrisen pääomasijoitusrahaston merkitystä alueellisen resilienssin taustalla. Tutkielman alkuosassa perehdytään resilienssin käsitteeseen aluetason lisäksi yksilöiden ja organisaatioiden näkökulmasta sekä kuvataan näiden tasojen yhteyttä. Yksilö-, organisaatio- ja aluetason resilienssin mittaamista käsitellään käytettyjen menetelmien sekä mittaamiseen liittyvien haasteiden kautta. Tutkielman empiirisenä osuutena tarkastellaan oululaisia Northern Startup Fund -pääomasijoitusrahastoja (NSF-rahastoja) ja niiden kohdeyritysten kehitystä. NSF-rahastot ovat epäsymmetrisiä kanssasijoitusrahastoja, joissa Oulun kaupunki on yksi sijoittaja.

NSF-pääomasijoitusrahastot perustettiin Oulussa merkittävän rakennemuutoksen aikaan. Rahastot ovat omalta osaltaan edistäneet alueen selviytymistä kyseisestä sokista. Rahastot ovat mahdollistaneet uusien yritysten perustamisen, mutta myös olemassa olevien yritysten laajenemisen. Rahastojen avulla Oulun alueelle on kehittynyt koko Suomen tasolla houkutteleva startup-ekosysteemi ja alueella syntyy paljon uusia yrityksiä vuosittain. Epäsymmetrisen rahastorakenteen ansiosta alueelle on saatu houkuteltua lisää yksityisiä pääomasijoittajia. Alueen pääomasijoitustoiminta on kehittynyt merkittävästi vuodesta 2012, jolloin ensimmäisen NSF-rahaston toiminta alkoi. Lisäksi NSF-rahastosijoitusten avulla alueen yrityksiin on sitoutunut myös muuta yksityistä ja julkista rahoitusta. Kaikki tämä edellä kuvattu kehitys edistää alueen ja alueen toimijoiden resilienssiä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jemina Kotila, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.