University of Oulu

Petrokemianteollisuuden jätevedenpuhdistus

Saved in:
Author: Ahlqvist, Sanni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205172107
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Ahlqvist, 2022
Publish Date: 2022-05-17
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintyöni tavoitteena oli tutkia petrokemianteollisuuden jätevesiä, ja millaisia epäpuhtauksia nämä jätevedet tyypillisesti sisältävät. Työ suoritettiin kirjallisuuskatsauksena. Kirjallisuuden mukaan merkittävimpiä jätevesilähteitä petrokemiassa ovat suolanpoisto, hapanvesiverkoston muodostavat yksiköt sekä erilaiset säiliöt. Näiden lisäksi jätevesilaitoksella puhdistetaan hulevesiä. Tutkielmassa havaittiin, että puhdistettavia epäpuhtauksia on paljon, mutta puhdistustulosta voidaan seurata eri epäpuhtauksien suhteen. Tällaisia epäpuhtauksia ovat esimerkiksi öljy, kiintoaineet, typpi sekä fenolit. Tutkielmassa tarkasteltiin mekaanisia, kemiallisia ja biologisia puhdistusprosesseja. Kemialliselle ja biologiselle puhdistukselle käsiteltiin myös erilaisia vaihtoehtoja, kuten flotaation eri menetelmiä. Työssä tarkasteltiin myös biologisen puhdistuksen mikrobijakaumaa petrokemian jätevesissä, jota verrattiin kunnallisen sekä kunnallisen ja teollisuuden jätevesiin. Kirjallisuuden perusteella mikrobijakauma petrokemian puolella oli suppeampi. Lopuksi tässä kandidaatintyössä tarkasteltiin yksikköprosessien muodostamia erilaisia kokonaisuuksia ja niiden eroavaisuuksia.

Tärkeimpänä johtopäätöksenä saatiin, että jatkokäsittelyyn tulisi panostaa ja puhdistusmenetelmiä kehittää, jotta tehokkaampiin puhdistustuloksiin olisi mahdollista päästä. Epäpuhtauksia ja niiden määrää tarkastellessa havaittiin, että määrät voivat vaihdella suuresti jalostamoiden välillä ja maailman pankin asettama raja-arvo on todella tiukka.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sanni Ahlqvist, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.