University of Oulu

Vastuullisuuden ESG-tekijät kuluttajatuoteyhtiöiden listalleottoesitteissä

Saved in:
Author: Karppinen, Riku1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Marketing, Marketing
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 69
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205172108
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Karppinen, 2022
Publish Date: 2022-05-17
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Juga, Jari
Reviewer: Oikarinen, Eeva-Liisa
Juga, Jari
Description:

Tiivistelmä

Kiinnostus vastuullisuutta kohtaan on kasvanut merkittävästi niin yritysjohdon kuin sijoittajienkin päätöksenteossa. Yhtiöiden toimintaa ohjaavat erilaiset vastuullisuuteen liittyvät sääntelymuutokset, mutta samaan aikaan yhä useammissa tutkimuksissa vastuullisen liiketoiminnan on osoitettu vaikuttavan positiivisesti yhtiöiden liiketoiminnan taloudelliseen kehitykseen. Yhtiöt voivat saavuttaa kilpailuetua vastuullisella liiketoiminnalla, erityisesti jos sen toimeenpano toteutetaan strategisesti, ja keskittyen toimialalle olennaisiin ESG-asioihin.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten vastuullisuuden ESG-tekijät (ympäristö- ja sosiaalinen vastuu sekä hyvä hallintotapa) näkyvät kuluttajatuoteyhtiöiden listalleottoesitteissä. Lisäksi tarkasteltiin, mitä ESG:n osa-alueita yhtiöt painottavat esitteissään. Havaintoja analysointiin myös hyödyntämällä Sustainability Accounting Standards Board -organisaation olennaisuuskarttaa, jossa on määritelty toimialakohtaisia olennaisia vastuullisuusteemoja. Tutkimus toteutettiin laadullisena sisällönanalyysinä, jonka keinoin tarkasteltiin vuosina 2018–2021 listautuneiden kuluttajatuoteyhtiöiden listalleottoesitteitä.

Tutkimuksessa havaittiin, että listalleottoesitteissä korostuu jo esitteiden määrämuotoisen luonteen seurauksena vastuullisuuden riskienhallinnallinen puoli. Listautuvien yhtiöiden on kerrottava esitteissä olennaiset ja riittävät tiedot mahdollisista osakkeen kehitykseen vaikuttavista tekijöistä, ja siten myös vastuullisuusriskeistä on viestittävä avoimesti. Kuitenkin useat yhtiöistä olivat kiinnittäneet vastuullisuuteen huomiota myös strategisella tavalla, jolla pyritään mahdollisesti saavuttamaan kilpailuetua markkinoilla. ESG:n osa-alueista suurimman huomion sai esitteissä sosiaalinen vastuu, ja sen osalta erityisesti työntekijöihin liittyvä vastuullisuus, tuoteturvallisuus ja globaalin hankintaketjun sosiaalisen vastuun varmistaminen. SASB:n määritelmän mukaisista kuluttajatuotealalle olennaisista vastuullisuusasioista kerrottiin esitteissä kattavasti. Olennaisista ESG-asioista nousivat esiin erityisesti työntekijöihin liittyvät vastuullisuuskäytännöt, tuotteiden laatu- ja turvallisuusteemat, materiaalien hankinta ja tehokkuus, sekä toimitusketjun hallinta.

Tutkimuksesta on yleistettävissä erityisesti havainnot listalleottoesitteiden yleisestä luonteesta vastuullisuusviestinnän kannalta. Esitteissä korostuu ESG-riskeistä kertominen, mutta esitteen vapaamuotoisemmat osiot jättävät tilaa myös strategisista valinnoista viestimiselle. Vastuullisuusinformaatio on esitteissä pääosin laadullista ja vaikeasti vertailtavaa, eikä se siten ole riittävä vastaus sijoittajien tarpeisiin numeromuotoisesta ja vertailtavasta ESG-datasta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Riku Karppinen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/