University of Oulu

Oikomishoidon tulosten arviointi

Saved in:
Author: Li, Susanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Department of Dentistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205172118
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Li, 2022
Publish Date: 2022-05-17
Thesis type: Other thesis
Tutor: Pirttiniemi, Pertti
Reviewer: Lähdesmäki, Raija
Pirttiniemi, Pertti
Description:

Tiivistelmä

Tutkielman tarkoituksena on perehtyä oikomishoidon tulosten arviointiin ja saada yhteenveto tutkimusaineiston oikomishoidon tuloksista. Syventävä opintoni koostuu kirjallisuuskatsauksesta ja tutkimusaineistosta, josta itse olen mitannut manuaalisesti tarvitsemani datan tulosten analysointia varten. Kirjallisuuskatsaus perustuu ortodontian kirjallisuuteen, tutkimuksiin sekä Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan hammaslääketieteen tutkinto-ohjelman ortodontian kurssimateriaaliin. Kirjallisuuskatsaus käsittelee normaalipurentaa, purentavirheitä sekä oikomishoidon indeksejä.

Tutkimusaineisto perustuu vuonna 1987 Kälviässä syntyneiden lasten oikomishoidon tuloksiin. Tutkielmassa mitattiin oikomishoidon käyneiden potilaiden kipsimalleista sagittaaliset molaarisuhteet, ylipurennat ja kulmahammassuhteet, sekä alku- että loppumalleista. Lisäksi kirjattiin purentavirheistä avo-, risti- ja saksipurenta. Näitä arvoja vertailtiin keskenään Microsoft Excel -taulukkojen avulla.

Tulokset osoittavat, että pysyvässä hampaistossa hoidon jälkeen on eniten luokan AI-purentaa, sekä sagittaali- että kulmahammassuhteissa. Toiseksi eniten on kuspittaisia hammassuhteita. Oikomishoidolla saatiin melko hyvin ylipurentoja korjattua. Horisontaalinen ylipurenta on keskimäärin pienentynyt, toisin vertikaalinen ylipurenta on suurentunut. Tuloksista huomataan, että symmetrisiä keskilinjoja on vähän, suurimmalla osalla on epäsymmetrinen keskilinja.

Yläykkösestä mitattuna ylipurennat eivät aina kerro etualueen purentavirheestä, sillä horisontaalinen ylipurenta voi olla normaali, vaikka alueella esiintyisi ahtautta. Horisontaalinen ylipurenta mitattiin labiaalisimmasta yläinkisiivistä labiaalisimpaan alainkisiiviin, tällöin ei huomioida muiden inkisiivien sijaintia. Samoista syistä vertikaalinen ylipurenta voi myös vaihdella mittauskohdan mukaan.

Tutkielman tuloksista ei voida tehdä johtopäätöksiä valtakunnallisesti otoskoon vuoksi, jatkossa olisi suositeltavaa tehdä laajempaa tutkimusta oikomishoidon tulosten arvioimiseksi. 10-portaikon hoidontarveasteikkoa olisi myös suositeltavaa tutkia tarkemmin potilasvalintojen tasapuolisuuden varmistamiseksi koko Suomessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Susanna Li, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/