University of Oulu

Kalvo-oikomishoidon mahdollisuuksia ja rajoitteita

Saved in:
Author: Tikkanen, Inka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Department of Dentistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 23
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205172120
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Tikkanen, 2022
Publish Date: 2022-05-17
Thesis type: Other thesis
Tutor: Harila, Virpi
Reviewer: Pirttiniemi, Pertti
Harila, Virpi
Description:

Tiivistelmä

Syventävän tutkielman aiheena on kalvo-oikomishoito. Tavoitteena on selvittää, millaisia tutkimustuloksia kirjallisuudessa on erilaisista hampaiden siirroista kalvoilla. Tutkielmassa käsitellään myös kalvojen valmistusta ja biomekaniikkaa, vaikutuksia suun terveyteen, hoidon kestoa ja kustannuksia sekä hoitoa vaihduntahampaistossa. Kirjallisuuskatsauksen lähteenä on käytetty Pubmed-tietokannasta haettuja ajankohtaisia tieteellisiä artikkeleita.

Kalvo-oikomishoito on esteettisyytensä vuoksi suosittu hoitomuoto kuluttajien keskuudessa. Kalvohoidon haitalliset vaikutukset parodontiumin terveyteen lyhyellä aikavälillä ovat vähäisemmät verrattuna kiinteäkojehoitoon. Juuriresorptioiden ilmaantuvuudessa ei ole eroa eri kojeiden välillä; tärkeämpiä tekijöitä ovat hoitoon kulunut aika ja siinä käytetyt voimat. Hoidosta aiheutuva kipu on ensimmäisten päivien aikana alhaisempi kalvo-oikomispotilailla kuin kiinteäkojepotilailla.

Kalvohoidon tehokkuutta halutun lopputuloksen saavuttamisessa on tutkittu vertaamalla tuloksia kiinteäkojehoitoon. Tutkimusten mukaan kalvohoidolla ei saavuteta yhtä tarkasti haluttuja lopputuloksia kuin kiinteäkojehoidolla, jossa hoitoon kuuluu viimeistelyvaihe. Kalvohoitoon kuluva aika ilman poistoja tehtävässä hoidossa on lyhyempi verrattuna kiinteäkojehoitoon, mikä niin ikään saattaa johtua erillisen viimeistelyvaiheen puuttumisesta. Kalvohoidon materiaalikustannukset ovat huomattavasti korkeammat kuin kiinteäkojehoidossa. Toisaalta vastaanottokäyntejä kalvohoidossa on vähemmän. Kalvohoitoa vaihduntahampaistossa on tutkittu vielä melko vähän. Yläleuan levitys kalvoilla onnistuu tutkimusten mukaan vaihduntahampaistossa.

Kalvojen kyky intrusoida hampaita on verrattavissa kiinteisiin kojeisiin. Ekstruusion toteuttaminen kalvoilla on haastavaa ilman hampaan tahatonta kallistamista. Okklusaalisesti pyöreiden hampaiden rotaatio on myös kalvoilla haastavaa toteuttaa puutteellisen retention vuoksi. Kontrolloimattomat hampaan labio-linguaali- tai bukko-linguaalisuuntaiset kallistukset onnistuvat kalvoilla hyvin. Laajajuuristen hampaiden siirtäminen yhdensuuntaisina mesio-distaalisuunnassa on haastavaa. Juurten liikkeiden kontrollointi ei ole edelleenkään verrattavissa kiinteäkojehoitoon, mutta on helpottunut kalvojen kehittyessä. Yläleuan molaarien distaalinen siirto 2–3mm onnistuu kalvoilla hyvin, eikä aiheuta muutoksia kasvojen vertikaalisiin suhteisiin. Kalvohoitoa tekevän kliinikon kokemus ja perehtyminen oikomishoitoon ovat tärkeitä potilasvalinnan ja hoitosuunnitelmien onnistumiseksi.

see all

Subjects:
Copyright information: © Inka Tikkanen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/