University of Oulu

Implementation and automation of beam management test system

Saved in:
Author: Rahkola, Tomi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Electrical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Pages: 49
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205172149
Language: English
Published: Oulu : T. Rahkola, 2022
Publish Date: 2022-05-18
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Berg, Markus
Leinonen, Marko
Reviewer: Berg, Markus
Leinonen, Marko
Description:

Abstract

The mobile network technologies nowadays have come to a point where transferring data as much as possible, as fast as possible and as reliable as possible has become to the main requirement and this has led to the development of the capacity to become one of the main aspects in mobile technology. The 5G mobile technology with millimetre-wave frequency range combined with beamforming technology is currently answer to the capacity question of the networks. Beamforming in millimetre-waves requires a beam management technology, which basically handles the controlling of the beams. As a new feature the beam management requires testing and verification. In this thesis the environment which is capable to test beam management technology with the MediaTek the prototype UE was created. The beam management was tested with the help of a linear actuator which can traverse UE sideways in front of 5G NR millimetre-wave antenna. The main task in this thesis was to create controlling solutions for the linear actuator so that it can be controlled manually and to integrate the test system to the test automation later. The test automation was implemented in python programming language, so the controlling solution was created using python making the integration easier. After the completing the controlling solution, the beam management tests were executed. There were two test scenarios completed in this thesis, the first one tested beam management while prototype UE was connected to test network and sending ping requests. The second scenario tested the UE while connected to test network and data was transferred to UE from the network. Both scenarios completed successfully resulting the beams to be switched while the UE traversed back and forth with the linear actuator. The manual testing of beam management was successful according to the results. Finally, the existing automation, beam management environment integration to the automation and possible test scenarios to run with the automation were introduced.

Keilanhallintatestijärjestelmän toteutus ja automatisointi

Tiivistelmä

Nykypäivän mobiiliverkkoteknologiat ovat tulleet siihen pisteeseen, että datan siirtäminen nopeasti, luotettavasti ja paljon kerralla on tullut pääkehityksen kohteeksi ja johtanut kehitystyön kohdistumisen mobiiliverkon kapasiteettiin. 5G mobiiliteknologia ja millimetriaaltoihin pohjautuva taajuusalue yhdessä keilanhallintateknologian kanssa ovat vastaus verkkojen kapasiteettikysymykseen. Keilanmuodostus millimetriaalloilla vaatii avukseen keilanhallintateknologiaa, joka käytännössä hallitsee keilojen kontrolloinnin. Uutena ominaisuutena keilanhallinta vaatii paljon testausta ja todentamista. Tässä työssä luotiin ympäristö, joka kykenee testaamaan keilanhallintateknologiaa käyttäen MediaTekin prototyyppipuhelinta. Keilanhallintaa testattiin lineaarisen toimilaitteen avulla, joka kykenee kuljettamaan prototyyppipuhelinta sivuttaissuunnassa 5G NR antennin edessä, joka toimii millimetriaaltoalueella. Työn päätehtävänä oli luoda ohjausratkaisu lineaariselle toimilaitteelle, jotta sitä voitaisiin ohjata manuaalisesti ja myöhemmin integroida testijärjestelmä automaatioon. Testiautomaatio oli luotu käyttämällä python ohjelmointikieltä, niinpä ohjausratkaisu luotiin käyttäen pythonia, tehden näin integraation testiautomaatioon helpommaksi. Kun ohjausratkaisu oli saatu valmiiksi, suoritettiin keilanhallintatestit. Tässä työssä ajettiin kahta erilaista testiskenaariota, ensimmäisessä skenaariossa testattiin keilanhallintaa, kun prototyyppipuhelin oli yhdistettynä testiverkkoon ja lähetti verkolle ping -paketteja. Toisessa skenaariossa testattiin keilanhallintaa, kun puhelin oli yhdistettynä testiverkkoon ja datansiirto testiverkolta puhelimelle oli aktiivisena. Molemmat skenaariot suoritettiin onnistuneesti tuloksena keilojen vaihtuminen, kun puhelinta liikutettiin edestakaisin lineaarisen toimilaitteen avulla. Tulosten perusteella keilanhallinnan manuaalinen testaaminen suoritettiin onnistuneesti. Lopuksi esiteltiin olemassa oleva automaatio, keilanhallintaympäristön integroiminen automaatioon ja mahdolliset testiskenaariot, joita automaatiolla voidaan ajaa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tomi Rahkola, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.