University of Oulu

Sustainable supply management & supply chain resilience : a systematic literature review

Saved in:
Author: Tikkanen, Eetu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Process Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 45
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205172161
Language: English
Published: Oulu : E. Tikkanen, 2022
Publish Date: 2022-07-04
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Kauppila, Osmo
Leinonen, Suvi
Reviewer: Kauppila, Osmo
Leinonen, Suvi
Description:

Abstract

For the past two years there have been significant disruptions to the supply chains (SC) across the planet. Larger problems raised as the COVID-19 outbreak happened and a great number of workers had to quarantine leading to factory closures. These closures affected the world’s supply lines, which then led demand to grow to unsustainable levels. In order to soften the blow of disruptions to the performance of a business entity, a number of things can be done. One of these things is to develop supply chain resilience (SCRes) to achieve a more robust SC. Another element to achieving better disruption resistance is the more proactive root of practicing sustainable supply management (SSM) as it takes into account and develops organization’s weaknesses in the area of environmental, social and corporate governance.

The aim of this research is to find out how much real-world case study literature exists on the combined topic of SSM & SCRes, by conducting a systematic literature review. The knowledge this master’s thesis seeks to pull from the literature is what industries have conducted a case study on the subject of improving SSM or SCRes and what were the methods involved in improving the organizations SSM & SCRes. For this reason, two research questions were set out:

RQ1: In which industries were SSM & SCRes considered simultaneously in the reviewed literature?

RQ2: Which management areas, best practices and tools most improved SSM and SCRes?

The key findings indicate that surprisingly many different industries have been involved in case study research and from them a dozen approved method of improvement to the SSM & SCRes of an organization. The findings of this research can be used as a starting point for a managerial implication and as a way to seek data on the case study literature of SSM & SCRes published to this point.

Kestävän hankinnan johtaminen & toimitusketjun resilienssi : systemaattinen kirjallisuuskatsaus

Tiivistelmä

Kahden viime vuoden aikana toimitusketjuissa on ollut merkittäviä häiriöitä ympäri maapalloa. Suurimmat ongelmat nousivat esiin, kun COVID-19 pandemia lähti käyntiin, ja jonka seurauksena monet tehdastyöntekijät joutuivat karanteeniin. Karanteenit johtivat tehtaiden sulkemisiin, jotka itsessään vaikuttivat koko maapallon toimitus vaikeuksiin. Tästä seurasi kysynnän kasvu kestämättömälle tasolle. Liiketoimintayksiköiden suorituskykyyn vaikuttavia häiriöitä ei voida kokonaan estää, mutta suorituskykyä itsessään voidaan saada resilientimmäksi häiriöitä vastaan. Yksi näistä tavoista on kehittää toimitusketjun resilienssiä (SCRes) ja näin saavuttaa vankempi toimitusketju. Toinen tekijä paremman häiriökestävyyden saavuttamiseksi on kehittää organisaation kestävän hankinnan johtamista (SSM), sillä SSM:ssä otetaan huomioon ja kehitetään organisaation heikkouksia ympäristö-, sosiaali- ja hallinnointijärjestelmä asioissa.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, kuinka paljon reaalimaailman tapaustutkimuskirjallisuutta on olemassa SSM & SCRes -yhdistelmästä systemaattisen kirjallisuuskatsauksen avulla. Tieto, jonka tämä diplomityö pyrkii etsimään kirjallisuudesta, on se, mitä eri teollisuudenalat ovat tehneet SSM & SCRes aiheista sekä mitkä olivat konkreettiset menetelmät joilla SSM & SCRes aspekteja saatiin kehitettyä. Tutkimuksen tavoitteet pyritään siis selvittämään näillä kahdella tutkimuskysymyksellä:

RQ1: Millä toimialoilla SSM & SCRes kehitystä oli tarkasteltu samanaikaisesti katselmoidussa kirjallisuudessa?

RQ2: Mitkä SSM & SCRes menetelmät saivat aikaan parhaat lopputulokset?

Keskeiset havainnot osoittavat, että tapaustutkimuksiin on osallistunut yllättävän monia eri toimialoja. Näistä toimialoista löydettiin kymmenkunta pätevää SSM & SCRes -kehitysmenetelmää. Tämän diplomityön löydöksiä voidaan käyttää SSM & SCRes johtamismenetelmien kehittämiseen ja jatkotutkimiseen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Eetu Tikkanen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/