University of Oulu

Etätyön vaikutukset työhyvinvointiin

Saved in:
Author: Karvonen, Aino-Maria1; Takarautio, Laura-Maria1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 45
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205182186
Language: Finnish
Published: Oulu : A.-M. Karvonen; L.-M. Takarautio, 2022
Publish Date: 2022-05-23
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkielman tavoitteena on tarkastella etätyön ja työhyvinvoinnin välistä suhdetta sekä selvittää, miten etätyö vaikuttaa työhyvinvointiin. Tarkastelu tapahtuu yksilön eli työntekijän näkökulmasta. Tutkielman tavoitteena on koota yhteen työhyvinvoinnin osa-alueita ja pohtia niitä etätyön näkökulmasta. Tutkielmassa nostetaan esille sekä etätyön positiivisia että negatiivisia vaikutuksia työhyvinvointiin. Työhyvinvointi on laajasti yhteiskuntaa puhuttava aihe ja koronapandemian myötä räjähdysmäisesti lisääntynyt etätyö on nostanut työhyvinvoinnin ja etätyön välisen tarkastelun hyvin ajankohtaiseksi. Hyvinvointi, työhyvinvointi ja etätyö ovat tämän tutkielman pääkäsitteitä, joita avataan tutkielmassa tarkemmin.

Tutkimusmenetelmänä on käytetty kuvailevaa kirjallisuuskatsausta, sillä tutkielman tekemisessä on hyödynnetty useita eri lähteitä monipuolisesti. Etätyötä ja työhyvinvointia käsitteleviä aineistoja on olemassa siinä määrin, että niiden perusteella on mahdollista tarjota kattava vastaus tutkielmassa esitettyyn tutkimuskysymykseen. Tutkielman tekemisessä on hyödynnetty aihetta käsittelevää kirjallisuutta. Lähteinä on käytetty sekä suomalaisia että kansainvälisiä aineistoja, mutta pääosin käytetyt lähteet ovat suomalaisia.

Tulosten mukaan etätyöllä on niin positiivisia kuin negatiivisiakin vaikutuksia työhyvinvointiin. Kirjallisuuden monipuolisen tarkastelun perusteella voidaan todeta, että työntekijän näkökulmasta tarkasteltuna etätyö tuo mukanaan useita hyötyjä, joista osa vaikuttaa positiivisesti myös työntekijän työhyvinvointiin. Esimerkkinä etätyön positiivisista vaikutuksista on työn aikaan ja paikkaan sitoutumattomuus, mikä lisää työntekijöiden mahdollisuuksia valita työaika oman vireystilan mukaan. Työntekijän mahdollisuus vaikuttaa työaikaan on yhteydessä myös työhyvinvoinnin kokemukseen, sillä hyvä vireystila vahvistaa työhyvinvointia. Hyötyjen lisäksi etätyöhön liittyy myös haittoja, joista osa vaikuttaa negatiivisesti myös työntekijän työhyvinvointiin. Esimerkkinä etätyön negatiivisista vaikutuksista on kasvanut vastuun määrä. Liian suuri vastuu kuormittaa työntekijää ja jatkuva liiallinen kuormitus vähentää työhyvinvointia.

see all

Subjects:
Copyright information: © Aino-Maria Karvonen; Laura-Maria Takarautio, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.