University of Oulu

Konsensuskonferenssi Suomessa : diskurssianalyysi

Saved in:
Author: Ural, Veli-Matti1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 67
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205182198
Language: Finnish
Published: Oulu : V.-M. Ural, 2022
Publish Date: 2022-05-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Puuronen, Vesa
Reviewer: Puuronen, Vesa
Alanko, Anu
Description:

Tiivistelmä

Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkitaan suomenkielisissä julkisissa kantaaottavissa teksteissä esitettyjä näkemyksiä konsensuskonferenssin käytöstä, tavoitteista ja hyödyllisyydestä. Tutkielman aihe on alun perin Tanskassa 1980-luvulla kehitetty keskustelevan demokratian menetelmä, jota kutsutaan suomeksi konsensuskonferenssiksi tai konsensuskokoukseksi. Konsensuskonferenssi on asiantuntijoita ja niin sanottuja tavallisia kansalaisia yhdistävä tapahtuma, jossa osallistujat keskustelevat jostain etukäteen sovitusta ajankohtaisesta aiheesta. Konsensuskonferenssin tavoitteena on tuottaa politiikkasuosituksia ja vaikuttaa päätöksentekoon. Konsensuskonferenssien ja muiden keskustelevan demokratian menetelmien tarkoitus on luoda demokraattista keskustelua, jossa kaikki marginalisoidutkin yhteisöt ja ryhmät saavat äänensä kuuluviin. Keskusteleva demokratia pyrkii korjaamaan perinteisen edustuksellisen demokratian epäkohtia. Edustuksellinen demokratia on 2000 -luvulla nähty riittämättömänä

Tutkielmassa analysoidaan Suomessa 1980 -luvulta lähtien käytyä konsensuskonferenssia käsittelevää julkista diskurssia. Tutkielman aineisto sisältää lääketieteellisiä julkaisuja sekä yhteiskuntatieteellisiä tekstejä. Tutkielman mukaan julkisuudessa esitetyistä näkemyksistä voidaan erottaa neljä diskurssia, jotka käsittelevät konsensuskonferenssien demokraattisuutta ja käytännöllisiä hyötyjä sekä konsensuskonferenssien järjestämiseen vaadittua työtä ja näkemyksiä siitä, mitä konsensuksella tarkoitetaan. Tutkielman mukaan keskustelusta puuttuu lähes kokonaan kriittinen suhtautuminen konsensuskonferensseja kohtaan. Tämä voidaan nähdä menetelmän tulevaisuuden kannalta huolestuttavana asiana. Menetelmän kehittyminen ilman kriittistä näkökulmaa voi johtaa näennäiseen demokraattiseen keskusteluun, jolloin menetelmän alkuperäiset ihanteet inkluusiosta ja osallistavuudesta ovat vaarassa kadota.

see all

Subjects:
Copyright information: © Veli-Matti Ural, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/