University of Oulu

Alakouluikäisten välituntiaktiivisuus

Saved in:
Author: Syrjälä, Aki1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205182235
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Syrjälä, 2022
Publish Date: 2022-05-19
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Lasten ja nuorten päivittäinen fyysinen aktiivisuus on vähentynyt. Tällä hetkellä vain reilu kolmasosa (38 %) 7–15-vuotiaista kouluikäisistä lapsista liikkuu tarpeeksi ja täten saavuttavat fyysisen aktiivisuuden päivittäisen minimisuosituksen, joka on vähintään tunti liikuntaa päivässä. Koulun rooli lasten päivittäisen liikkumisen lisäämisessä on kasvanut ja koulupäivän aikaiseen liikkumiseen onkin alettu kiinnittämään entistä enemmän huomiota.

Oppilaat viettävät peruskoulun aikana välitunneilla aikaa enemmän kuin minkään oppiaineen parissa. Välituntien aikaisella fyysisellä aktiivisuudella voi olla suuri merkitys lapsen päivittäiseen fyysiseen aktiivisuuteen, sillä alakouluikäisen lapsen on mahdollista viettää jopa yli tunti päivässä välitunnilla liikkuen. On tärkeää, että välituntien aikaista fyysistä aktiivisuutta tutkitaan tarkemmin, jotta välituntiliikunnan edistämistoimet olisivat mahdollisimman tarkoituksenmukaisia. Monipuolinen tieto lasten välituntiaktiivisuudesta auttaa, kun halutaan lisätä erityisesti vähän liikkuvien lasten välituntien aikaista liikkumista. Tämän tutkielman tarkoituksena onkin tarkastella mitkä eri tekijät vaikuttavat alakouluikäisten oppilaiden fyysiseen aktiivisuuteen välituntien aikana.

Tutkielmani osoitti, kuinka fyysisellä välituntiympäristöllä voidaan nähdä olevan erittäin suuri merkitys alakouluikäisten välituntien aikaisessa liikkumisessa. Monipuoliset ja tilavat liikkumiseen innostavat ja kannustavat tilat sekä riittävä määrä erilaisia liikuntavälineitä saavat oppilaat liikkumaan välituntien aikana. Vapaasti oppilaiden käytössä olevat tai välituntien ajaksi lainattavat liikuntavälineet ovatkin oiva keino lisätä oppilaiden fyysistä aktiivisuutta välitunneilla.

Lisäksi oppilaiden omien mielipiteiden kuuleminen ja osallistaminen mukaan välituntitoiminnan suunnitteluun on tärkeää, kun pyritään lisäämään välituntien aikaista liikkumista. Välitunneista on mahdollista kehittää oppilaita liikkumaan innostavia ja niihin saadaan lisättyä monipuolista liikkumista, kun oppilaat pääsevät itse osallistumaan välituntien aikaisen toiminnan suunnitteluun ja päätöksentekoon.

see all

Subjects:
Copyright information: © Aki Syrjälä, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/