University of Oulu

Oppituntien aikainen liikunta alakoulussa : miten liikunta edistää oppimista?

Saved in:
Author: Pulkkinen, Kaisa1; Remes, Alexia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 45
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205182237
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Pulkkinen; A. Remes, 2022
Publish Date: 2022-05-23
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkielman tarkoituksena oli selvittää, millainen oppituntien aikainen liikunta tukee alakouluikäisten oppimista. Useissa lasten liikunnan määrää mittaavissa tutkimuksissa on käynyt ilmi, etteivät lapset liiku kehityksensä kannalta riittävästi. Tämän vuoksi kouluissa pyritään yhä enemmän liikuttamaan lapsia koulupäivän aikana, ja liikuntaa on lisätty oppitunneille esimerkiksi opetukseen integroidun liikunnan ja taukoliikunnan avulla. Aihe on tärkeä ja ajankohtainen, sillä koronapandemian myötä lasten fyysisen aktiivisuuden määrä on vähentynyt ja luonut haasteita lasten liikkumiselle.

Tutkimuksista on kuitenkin saatu selkeää näyttöä siitä, että oppituntien aikainen liikunta tukee koulumenestystä etenkin matematiikan ja äidinkielen osalta. Liikunnan ja oppimisen välisen tutkimusalueen ollessa kuitenkin suhteellisen nuori, tarvitaan laadukasta tutkimusta lisää tarkempien johtopäätösten saamiseksi myös muiden oppiaineiden osalta.

Keskeisimmät tutkimustulokset oppitunnin aikaisen liikunnan ja koulumenestyksen väliseen yhteyteen liittyvät fyysisen aktiivisuuden kestoon, voimakkuuteen sekä motoristen taitojen harjoittelemiseen. Tutkimusten mukaan kohtalainen ja voimakkaasti kuormittava fyysinen aktiivisuus olivat yhteydessä parempaan koulumenestykseen ja luokkahuonekäyttäytymiseen. Koulumenestys, matematiikan ja lukemisen arvosanat, luokkahuonekäyttäytyminen sekä tehtäviin keskittyminen ovat tutkimusten mukaan parantuneet, kun opetukseen on integroitu 5–20 minuuttia kestävää fyysistä aktiivisuutta tai liikuntaa sisältäviä taukoja.

Tutkielman perusteella voidaan tehdä se johtopäätös, että oppitunneilla tulisi hyödyntää liikuntaa ja fyysistä aktiivisuutta joko fyysisesti aktiivisten taukojen tai opetukseen integroidun liikunnan avulla. Fyysisessä aktiivisuudessa tulisi kiinnittää huomiota siihen, että se olisi kohtalaisesti tai voimakkaasti kuormittavaa, ja samalla tulisi vähentää istumisen ja paikallaanolon määrää. Ammattitaitoisen opettajan tulisi hyödyntää monipuolista liikuntaa osana opetusta, sillä liikunnan avulla oppilaiden motoriset taidot ja koulumenestys voivat parantua.

see all

Subjects:
Copyright information: © Kaisa Pulkkinen; Alexia Remes, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.