University of Oulu

Mobile-based study support system for conducting ESM studies

Saved in:
Author: Kerola, Janne1; Kylmämaa, Ville1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Computer Science and Engineering, Computer Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.1 MB)
Pages: 50
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205192260
Language: English
Published: Oulu : J. Kerola; V. Kylmämaa, 2022
Publish Date: 2022-05-20
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstract

The experience sampling method (ESM) is a widely adopted research method, where subjects are asked to report their thoughts and feelings multiple times a day over a longer study period. Due to a variety of causes, such as changes in life-style, habitat and routine, subjects often display a drop in response rate over the course of the study and sometimes stop responding altogether. Many of these causes are outside the study managers’ control. One such cause we are interested in, is the fluctuation of sleep quality over the course of the study. Poor sleep quality could affect the participants’ interest-level and memory during the study, causing a drop in the ESM response rate.

This thesis details the design, implementation and testing of our mobile-based study support system for conducting ESM studies. This system entails a mobile application which provides subjects notifications of available questionnaires and a way to conveniently answer multiple questionnaires a day, and a web application to streamline the configuration of the parameters and questions of the study. The thesis further details the design, organization and the conducting of a proof-of-concept study to test the study support system in a realistic scenario. We combine, process and analyze the data gathered via our study support system and commercial sleep measuring devices. We discuss the results of the analysis and present our conclusions. Finally, we discuss possible ways our system can be developed further and present future research topics based on our findings.

Mobiilipohjainen ESM-tutkimustukijärjestelmä

Tiivistelmä

Kokemusten näytteistysmenetelmä (ESM) on laajasti käyttöönotettu tutkimusmetodi, jossa osallistujat raportoivat ajatuksiaan ja tunteitaan useita kertoja päivässä tutkimuksen aikana. Usein osallistujien vastausmäärät laskevat tutkimuksen aikana tutkimuksien järjestäjien hallitsemattomissa olevien muuttujien takia, kuten muutokset elämäntyylissä, elinympäristössä ja rutiinissa. Yksi tällainen muuttuja on unenlaatu tutkimuksen aikana. Huono unen laatu voi vaikuttaa osallistujien mielenkiintoon ja muistiin negativiisesti, aiheuttaen vastausmäärän laskemista tutkimuksen aikana.

Tämä työ esittelee mobiili-pohjaisen ESM-tutkimustukijärjestelmän suunnittelun, kehityksen ja testausvaiheen. Tukijärjestelmä koostuu mobiilisovelluksesta, joka ilmoittaa käyttäjille saatavilla olevista kyselyistä sekä helpottaa vastausten lähettämistä eteenpäin. Toinen komponentti on verkkosovellus tutkimusten suoraviivaista alustusta varten. Työ esittelee myös testitutkimuksen suunnittelun ja järjestelytyön, sekä tutkimuksen tulokset ja arvionnin. Yhdistämme, käsittelemme ja analysoimme tukijärjestelmämme sekä kaupallisten unimittauslaitteiden kautta saatua dataa. Keskustelemme analyysin tuloksista ja esitämme johtopäätöksemme. Lopuksi keskustelemme järjestelmän mahdollisista jatkokehitysväylistä, sekä annamme osviittaa tuleville tutkimuspoluille.

see all

Subjects:
Copyright information: © Janne Kerola; Ville Kylmämaa, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/