University of Oulu

Tuiran kirjasto Motio

Saved in:
Author: Snäkin, Kerttu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 7.2 MB)
Pages: 9
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205202288
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Snäkin, 2022
Publish Date: 2022-05-20
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tuiran kirjastosuunnitelma ”Motio” nimi tulee latinan kielen sanasta liike. Mahdollisuus liikkua rakennuksessa monin erin tavoin lisää kirjaston kokemuksellista rikkautta. Lähtökohtani suunnitteluun olikin se, miten ihmiset rakennukseen saapuvat ja miten he siellä liikkuvat. Kirjaston suunnitteluperiaatteina toimi sen suhde fyysiseen sekä sosiaaliseen ympäristöönsä. Myöskin tilan luonteen rakentaminen olivat minulle tärkeitä suunnitteluperiaatteita. Tuiran kirjastosuunnitelmassa halusin, että rakennus asettuu ympäröivään arkkitehtuurin ottaen asemakaavaan uuden itsenäisen muodon. Rakennusmassa taittuu kohti Merikosken siltaa avaten parhaat näkymät kirjastoon saapuvalle. Tuiran kirjasto sijoittuu rinteeseen, Merikosken voimalaitoksen vierelle mikä mahdollistaa kirjastoon luontevan saapumisen sekä sillan ali tai Koskitietä pitkin. Kirjaston näkyvin elementti on ohikulkijoille kumpaankin tulosuuntaan avautuva lippa, jonka alta kirjastoon voi saapua. Aiemmin alue on ollut monille ”läpikulku” paikka, jonka takia halusin, että rakennuksen sijoittuminen asettuisi kiinnekohtaan kummastakin kulkusuunnasta. Rakennuksen keskeinen sijoittuminen mahdollisti sen, että ihmisten on mahdollista pysähtyä ja kenties rauhoittua hetkeksi arjen kiireiltä kirjan pariin.

Halusin suunnittelussa keskittyä tunnelmaan sekä tilan hahmottamisen helppouteen. Kirjastossa ympärikierrettävyys yhdistää huoneet tilasarjoiksi, jotka luontevasti liittyvät toisiinsa. ”Motiossa” tilat on suunniteltu niin että kaikki kolme tasoa voi kiertää läpi. Henkilökunnan ja asiakkaiden palvelevat tilat ovat sijoittuneet saman kantavan seinän taakse ja itse pääkäyttöiset kirjastotilat sijoittuvat kolmeen eri tasoon, joista ensimmäisessä on infopiste ja siellä on myös lehtien lukemiseen mahdollisuus. Ensimmäisessä kerroksessa palvelee täysin hiljaisia tiloja tarvitseville myös monitoimitila. Myöskin verstas löytyy seinän toiselta puolelta. Pääportaat, jotka laskeutuvat aikuisten kirjaston osastolle mahdollistavat erilaisten kirjaesitelmien ja näytelmien pitämisen. Viimeisenä alimmalla tasolla on lasten sekä nuorten kirjasto. Alimmasta kerroksesta pääsee omia portaitaan tai hissiä käyttäen takaisin ensimmäiseen kerrokseen. Kirjaston avaruus ja sen eri tasojen yhteys tuottavat sosiaalista yhdistymistä sekä erilaisia kohtaamisia. Läpihengittävissä tiloissa ihmiset kohtaavat luontevasti toisensa, sekä kokevat avaruuden pitkien näkymäakselien ansiosta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Kerttu Snäkin, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/