University of Oulu

Asemakaavasuunnitelma : Kempeleen Vihiluoto

Saved in:
Author: Schroderus, Vilhelmiina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 5.5 MB)
Pages: 10
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205222322
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Schroderus, 2022
Publish Date: 2022-05-23
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kempeleen Vihiluoto on pientalovaltainen ja arkkitehtuuriltaan kirjava alue. Suunnittelualueen etelälaitaan liittyy olennaisesti Lentokentäntien varren yritysalue, ja idässä Kempeleenlahden suojeltu Natura 2000 -alue. Suunnittelualue rajautuu Vihiluoto-tien ja Torpankujan pohjoispuolisiin alueisiin, ja pohjoisessa sen rajaa Kempeleenlahti. Alueen rantamaisemaa muokkaa maankohoamisilmiö, mikä näkyy rantaviivan pakenemisena laakeassa ympäristössä. Nykyisillään alueella toimii hotelli ja ravintola.

Tavoitteena on kasvattaa alueen vetovoimaa ja tuoda alue paremmin tunnistettavaksi Lentokentäntieltä Kempeleeseen saapuville. Suunnittelun taustalla käytettiin Kempeleen kunnan laatimaa aineistoa. Suunnitelma asemakaavan muutoksesta koskee Kempeleen kunnan Vihiluodon kunnanosan kortteleita 23000, 23001, 23005, 23011, 23012, korttelin 23006 tontteja 11–13, sekä lähivirkistys-, puisto- ja katualuetta.

Suunnitelmassa Vihiluoto-tien varren pientaloriviä täydennysrakennetaan, ja tonttien väleistä järjestetään reitti jalankululle ja pyöräilylle. Alueelle muodostuu puistokolmikko, joka muodostaa viihtyisän alueen sisäisen ulkoilureitin. Kerrostalotontit sijoittuvat Lentokentäntien ja pientaloalueen väliin pehmittämään kontrastia toimitilarakennusten ja pientalojen mittakaavan välillä. Muutosalueen eteläreunaan sijoittuvat toimitila-, liike-, ja toimistorakentamisen alueet, jotka ovat luonnollinen jatke Lentokentäntien yritysalueelle. Ajatuksena on, että rakennusten mittakaava pienenee kohti rantaa, mikä noudattaa puuston ja muun kasvillisuuden korkeusvaihtelua alueella.

Puistoille on osoitettu eri toimintoja: on vanha leikkipuisto, uusi urheilupuisto ja rannan retkeilypuisto. Rantapuistoa reunustaa alueen eläväisyyttä nostattava yhtiömuotoinen pientaloalue, jossa paaluille ja terasseille rakentuvat pientalot rajaavat maisemoidun puiston vapaasta luonnonmaisemasta. Pientaloissa yhdistyy yhteisöllisyys ja oma rauha, ja takapihalta avautuu kaislikkoinen ja aava rantamaisema. Pientalojen puistokeskiö on luonteeltaan kokemuksellinen retkeilymaasto, johon sijoittuu toiminnallisia kohteita, kuten kota, tyrnitarha ja lammaslaidun. Tavoitteena on, että ympäristö tarjoaa laadukkaat puitteet elämään eri asujatyypeille ja ikäryhmille, ja tarjoaa vaihtoehtoisia asumistapoja pientalovaltaisessa naapurustossa.

Kempeleenlahden ranta on lintujen muutonaikaista levähdysaluetta, ja se on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi lintuvedeksi. Laadittu kaava määrää, ettei alueelle rakennettavien kulkureittien maanrakennustoimet saa muuttaa ympäristön kosteikkoista luonnetta ja siten aiheuta haittaa alueelle ominaiselle eliöstölle. Suunnittelualueen vanhat rantamännyt on merkitty suojeltaviksi, jotta ympäristön historia näkyisi alueella myös tulevaisuudessa. Hulevesien hallinta on järjestetty ojin ja painantein, jotka johtavat veden kohti rantaa. Rantapuistossa hulevesiä ja merenpinnan luonnollista korkeusvaihtelua on hyödynnetty virkistysaiheina maisemoinnissa.

Tärkeänä teemana suunnitelmassa ovat kylämäisyys ja alueen yhteisöllinen henki. Yritys- ja asuinalueen rajalle on kaavoitettu liike- ja toimitilarakentamisen korttelialue, johon sijoittuu lähikauppa ja toriaukea, jotka kyteytyvät suoraan Vihiluodon liikennevirran keskiöön.

see all

Subjects:
Copyright information: © Vilhelmiina Schroderus, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.