University of Oulu

Kerrostalo Kempeleen Vihiluotoon

Saved in:
Author: Litja, Kristina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 10.2 MB)
Pages: 22
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205222326
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Litja, 2022
Publish Date: 2022-05-23
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintyön aiheena on Kerrostalo Kempeleen Vihiluotoon. Kandidaatintyö on tehty Rakennusopin kurssista, joka oli osa yhteisprojektia, johon kuului yhdyskuntasuunnittelun (YS), nykyarkkitehtuurin (NARK) sekä rakennusopin (RO) osa-alueet. Kandidaatintyönä tehdyssä RO-kurssissa tehtävänä oli tuottaa yhteisprojektin aikana valikoidun ja suunnitellun kerrostalon työpiirustustasoiset dokumentit.

Yhteisprojektin YS-osuudessa tavoitteena oli suunnitella Kempeleen Vihiluotoon voimakasimagoinen, urbaani sekä viihtyisä merellinen asuinalue lähipalveluineen ja virkistysalueineen sekä siihen liittyvine yritysalueineen. Erityisesti asuinalueelle asetettu tavoite oli luoda mielenkiintoista ja houkuttelevaa asuntorakentamista monenlaisille perhekunnille. Alueen kaupunkitila tulisi olla mielenkiintoista ja monimuotoista ja selkeärajaista. Alueen julkisivujen päämateriaali tulisi olla tiili, joka ilmentää hyvin modernia kaupunkimaista rakentamista. Tiiviillä ja kaupunkimaisella rakentamisella pyrittiin monipuolistamaan Kempeleen kunnan asuntojakaumaa ja nostamaan Kempeleen Vihiluodon imagoa trendikkäänä, merellisenä asuinpaikkana ja yritysalueena. Suunnitelmassa kaupunkimainen rakentaminen toteutuu suuren volyymin sekä voimakkaiden geometristen muotojen ja rajojen omaavien kortteleiden avulla.

Yhteisprojektin NARK-osuudessa valikoitiin YS-projektissa suunnitellulta asuinalueelta kerrostalo, johon alettiin toteuttamaan asuntosuunnitelmia. Suunnittelun kohteeksi valikoitui alueen pohjoisosasta korttelikokonaisuuden osa, joka sijoittui korttelin pohjoisimpaan osaan hyvien näkymien ääreen. Asuntosuunnittelun tavoitteena oli jatkaa alueelle asetettujen tavoitteiden ilmentämistä, jossa asumisväljyyteen ja -mukavuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Tehtävänä oli suunnitella eri kokoisia asuntoja sekä yksi INVA-mitoitettu asunto. Asuntosuunnittelussa on haluttu kiinnittää huomiota näkymiin sekä valoisuuteen, ja asuntojen tilat on pyritty asemoimaan niin, että oleskelutilat ovat etelässä ja makuuhuoneet pohjoisessa. Asunnoissa, jotka osoittavat vain pohjoiseen on näkymiä avattu idän suuntaan tekemällä asuntojen levyiset niin sanotut pullautukset julkisivuun. Rakennuksen julkisivuja on myös hieman viistottu, jotteivat ne osoittaisi aivan suoraan etelään. Tämän kääntämisen ja etelän puoleisen julkisivun parvekkeiden sijoittelun avulla asuntojen ylikuumenemista pyritään hillitsemään. Asunnoissa tulisi olla mahdollisuuksien mukaan keittotila avoimena oleskelutilaan, joka mahdollistaisi suuret yhteiset tilat, mutta kuitenkin myös riittävän suuret makuuhuoneet, jotta niihin voidaan sijoittaa vähintään kaksi kapeaa sänkyä ja työpöytä. Pienemmissä, 1–2h asunnoissa makuutiloissa on huomioitu, että tilaan mahtuu vähintään 160cm leveä sänky ja sen vieressä on silti tilaa liikkua mukavasti.

Yhteisprojektin RO-osuudessa, johon tämä kandidaatintyökin keskittyy, edellä mainittuja suunnitelmia ja tavoitteita on lähdetty viemään pidemmälle detaljitasolle. Tavoitteena oli kehittää ja jatkojalostaa aiempia suunnitelmia ja tuottaa työpiirustustasoisia piirustuksia ja detaljeja, joiden avulla rakennus voitaisiin toteuttaa. Detaljien avulla pyriittiin saavuttamaan jo NARK-osuudessa esiin nousseita tavoitteita hyvästä asumisesta ja asumismukavuudesta. Detaljisuunnittelun keinoin saatiin tuettua jopa YS-osuudessa esiin nousseista tavoitteista, kun jännittävillä tiilidetaljoinneilla saatiin kohotettua alueen omaleimaista imagoa urbaanina tiilisenä kaupunginosana. Tarkalla detaljisuunnittelulla asumiseen saatiin pientä erikoisuutta, esimerkiksi parvekkeiden pieliseinien suunnitelmien avulla, jossa parvekkeiden ripustuksia ja säilyttämistä on ajateltu jo suunnitteluvaiheessa.

Kaiken kaikkiaan kandidaatintyössä tavoitteena oli luoda hyvää asumista, joka olisi nykypäivän rakentamiseen verrattuna suunniteltu väljemmällä mitoituksella ja rakentamisen taso olisi niin sanottua grynderirakentamista korkeammalla. Yhteisprojektin tavoitteita on kehitetty asteittain ja kandidaatintyön RO-osuudessa asumiselle asetettuja tavoitteita ja käytännön asumiskysymyksiä on ratkottu detaljitasolla.

see all

Subjects:
Copyright information: © Kristina Litja, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.