University of Oulu

Kierrätettyjen tekstiilikuitujen pituusjakauma ja sen vaikutus prosessoitavuuteen

Saved in:
Author: Luimula, Roosa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Process Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 22
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205232330
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Luimula, 2022
Publish Date: 2022-05-23
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaatintyössä käsitellään tekstiilien mekaanista kierrätystä. Työn tavoitteena on selvittää, miten tekstiilikuidun ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa mekaanisen avausprosessin aikana. Avatun tekstiilikuidun loppukäyttökohteeksi on valittu langanvalmistus, johon tärkeimpänä kuidun ominaisuutena on pituusjakauma. Pituusjakauman tiedetään lyhenevän mekaanisessa kuidun avauksessa kitkan vaikutuksesta. Työn päätavoitteena on selvittää alan tutkimustulosten avulla, miten tekstiilikuidun pituusjakauma voidaan säilyttää mahdollisimman korkeana.

Työn alussa käydään läpi tekstiilien kiertotalouden nykytilanne ja lainsäädännön muutokset. Kandidaatintyöni on rajattu käsittelemään tekstiilimateriaaleista yleisimpiä puuvillaa ja polyesteriä sekä näiden sekoitteita. Materiaaleja käydään läpi kemiallisen koostumuksen perusteella, jotta ymmärretään niiden käyttäytymistä mekaanisessa rasituksessa.

Merkittävimpiä tuloksia työssäni ovat erilaisilla voitelukemikaaleilla saatavat hyödyt kuidun pituusjakaumaan. Tarkastelemani kemikaalit ovat toimivuutensa lisäksi ympäristöystävällisiä. Tulosten perusteella mekaanisesti avattua tekstiilikuitua voidaan käyttää langanvalmistukseen kehräysmenetelmästä riippuen. Lisäksi kierrätyskuidun pituusjakaumaa voidaan korjata myös sekoittamalla joukkoon ensiökuitua. Tutkimustuloksien luotettavuutta ja yleistettävyyttä olen pyrkinyt edistämään vertailemalla eri lähteissä saatuja tuloksia keskenään. Tieteellisten lähteiden lisäksi olen haastatellut Rester Oy:ltä Henna Knuutilaa Resterin mekaaniseen avausprosessiin liittyen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Roosa Luimula, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/