University of Oulu

Ilmastonmuutoksen vaikutukset boreaalisissa metsissä lehtipuihin : haapa, koivu ja leppä

Saved in:
Author: Lämsä, Pinja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 28
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205232345
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Lämsä, 2022
Publish Date: 2022-05-23
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Ilmastonmuutos on nykypäivän puhutuimpia aiheita, silti sen vaikutuksien laajuuksia ei aina ymmärretä. Perinteisin näkökulma on luontonäkökulma ja sen vaikutuksia on tutkittu jo pitkään. Tutkielmassa katsotaan perinteisen näkökulman läpi siihen, miten ilmastonmuutos vaikuttaa luontomme olennaisiin avainlajeihin. Avainlajit ovat siis hyvin keskeisiä monille muille lajeille ja pitävät näin yllä suurta monimuotoisuutta. Boreaalisissa metsissä erityisesti lehtipuut ovat tällaisia, näistä haapa, koivu ja leppä erityisesti.

Ilmiötä tarkastelin erilaisten vaikutuskategorioiden kautta kuten lämpötila, sateisuus, kuivuus, seuralaislajit ja myrskyt. Suurimmaksi osaksi haavalla, koivulla ja lepällä oli havaittavissa keskenään samankaltaisia vaikutuksia ja tulevaisuuden näkymiä. Kuitenkin niilläkin oli eroja toisiinsa ja kehitystä on hankala summata yhteen. Olennaisinta on, että ilmastonmuutoksella on selvästi erilaisia vaikutuksia kyseisiin lajeihin: negatiivisia sekä joitain kehityskulkua tasaaviakin vaikutuksia. Ilmastonmuutoksen etenemisen skaala, intensiteetti ja nopeus määrittävät paljolti näiden lajien tulevaisuuden kuvaa. Myös lajien oma herkkyys ja kyky adaptoitua nousevat keskiöön tulevaisuudessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Pinja Lämsä, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/