University of Oulu

Geodiversiteetin tutkiminen kaukokartoituksella

Saved in:
Author: Ollila, Sini1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 27
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205232350
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Ollila, 2022
Publish Date: 2022-05-23
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkielman tarkoitus on selvittää, miten kaukokartoitusmenetelmiä voidaan hyödyntää geodiversiteetin tutkimisessa. Geodiversiteetin merkitys elollisen luonnon perustana on vasta viime vuosikymmeninä alettu ymmärtämään ja siihen kohdistuvan tutkimuksen määrä kasvaa. Kaukokartoitusmenetelmät kehittyvät jatkuvasti, ja tietokoneiden kapasiteetin kasvaessa kaukokartoitusaineistojen käsittely tehostuu, avaten uusia mahdollisuuksia myös geodiversiteettitutkimuksessa. Tietoa geodiversiteetistä tarvitaan, jotta osataan arvioida ihmistoiminnan vaikutuksia, varautua ilmastonmuutokseen ja suunnata ympäristöön kohdistuvia suojelutoimia mahdollisimman hyvin.

Kaukokartoitusmenetelmistä lähemmässä tarkastelussa tässä tutkielmassa ovat Lidar-menetelmä sekä multi- ja hyperspektraalisten sensoreiden käyttö. Tutkielmassa käydään myös läpi, miten aineiston pohjalta voidaan tutkia tietyn alueen geodiversiteetin määrä. Kyseisillä menetelmillä voidaan kartoittaa geodiversiteetin osia eri mittakaavoissa. Menetelmiä yhdistelemällä voidaan saada sekä laaja että tarkka kuva tutkittavan alueen geodiversiteetin elementtien esiintymisestä. Eri aineistojen prosessointi, tulkitseminen ja yhdistäminen vaatii kuitenkin asiantuntijuutta. Lisäksi tarvittaisiin yhteneväisyyttä geodiversiteetin kvantifioimisen menetelmiin.

Kaukokartoitusmenetelmät tarjoavat kustannustehokkaan ja laajojen alueiden tutkimiseen soveltuvan tavan kerätä aineistoa geodiversiteetistä. Aiemmin kerättyjä aineistoja voidaan myös hyödyntää ja saada siten ymmärrystä geodiversiteetissä tapahtuvista muutoksista. Tulevaisuudessa pilvipalvelujen ja yhä tehokkaampien tietokoneiden avulla myös kaukokartoitusmenetelmien käyttö geodiversiteetin tutkimisessa tulee helpottumaan ja monipuolistumaan entisestään.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sini Ollila, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/