University of Oulu

Lähiverkon toimivuuden valvontajärjestelmä Raspberry Pi -alustoille

Saved in:
Author: Rytilahti, Mikko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Computer Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 34
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205232353
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Rytilahti, 2022
Publish Date: 2022-05-23
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kannettavat, mobiililaitteet ja erilaiset IoT-laitteet ovat yleistyneet kovaa tahtia viime vuosien aikana. Erilaisten laitteiden määrän ja tiedonsiirron tarpeiden kasvaessa toimiva lähiverkko sekä WLAN-verkko ovat laitteiden käyttämisen kannalta ehdottoman tarpeellisia. Vaikka WLAN-verkko helpottaa laitteiden käyttöä, kun verkkokaapeleita ei tarvitse tuoda päätelaitteille asti, langattoman verkon kanssa voi tulla yllättäviä ongelmia esimerkiksi kuuluvuuden ja häiriöiden kanssa. Lähiverkkojen toimivuuden valvontaan tarvitaan uusia ratkaisuja, joiden avulla voidaan selvittää lähiverkon ongelmia ja toimivuutta myös etänä.

Tässä työssä toteutettiin WLAN- ja lähiverkkojen toimivuuden valvontaan työkalu. Idea työhön syntyi IT-palveluja tarjoavan yrityksen käytännön tarpeesta valvoa yrityksen asiakkaiden lähiverkkojen toimivuutta etänä, ilman että tiloissa on IT-henkilöstöä paikalla. Työssä kehitetyn järjestelmän vaatimuksia ja hyödynnettäviä ominaisuuksia suunniteltiin yhteistyössä oululaisen IT-palveluja tarjoavan yrityksen kanssa. Työssä tunnistettiin mahdollisia ongelmakohtia, joita voi esiintyä tyypillisen lähiverkon komponenttien toiminnassa. Merkittävimpiä käyttäjäkokemukseen vaikuttavia ongelmia ovat esimerkiksi langattoman lähiverkon kuuluvuus, DNS-ongelmat, DHCP-ongelmat, ja internetyhteyteen liittyvät ongelmat. Tunnistettujen ongelmakohtien pohjalta suunniteltiin ja toteutettiin erilaisia testejä sisältävä ohjelmisto, jota käyttämällä voidaan analysoida lähiverkon toimivuutta. Lisäksi toteutettiin automaatio ohjelmiston asentamiseen Raspberry Pi -alustoille Ansiblea hyödyntäen.

Työssä tutkittiin ja vertailtiin myös mahdollisia kaupallisia vaihtoehtoja työssä tehdylle järjestelmälle, kuten esimerkiksi Netbeeziä ja Unifi Controlleriin integroitua Wifi Experienceä. Lisäksi työssä esitellään mahdollisia jatkokehitysideoita ja toiminnallisuuksia työssä tehdyn ohjelmiston laajentamiseksi, kuten esimerkiksi mobiiliverkkoa hyödyntävä varayhteys. Työn tekninen toteutus rajattiin kuitenkin keskittymään pääosin edellä mainittujen merkittävimpien verkon komponenttien ongelmien tunnistamiseen.

Local area network troubleshooting and monitoring system for Raspberry Pi platforms

Abstract

Laptop computers, mobile devices, and IoT devices have become more common in recent years. As the number of devices and data transfer requirements increase, seamless and functional local area network and WLAN connectivity have become increasingly important. Although WLAN facilitates easier connectivity compared to traditional cabled networks, wireless networks have their own drawbacks. Interference and signal strength remain considerable issues. New solutions for WLAN and LAN monitoring are needed to troubleshoot and diagnose network connectivity remotely.

In this thesis, a tool was designed for monitoring local area network functionality. This tool was developed in cooperation with a local commercial IT services provider. The idea for this thesis arose from the need of a Finnish IT company, who needed a practical tool to troubleshoot and monitor their clients’ office networks, without the need for on-premises IT staff presence. Common problems and failure points for local area networks were identified. The most significant problems affecting user experience are for example WLAN coverage, DNS issues, DHCP issues, and internet connection related issues. Based on these common problems a software with a set of tests was designed, which can be used to analyze the performance and functionality of the local network. In addition, an automation was implemented to install the software on Raspberry Pi platforms, using Ansible.

Possible commercial alternatives, such as NetBeez and Wifi Experience integrated into Unifi Controller software, were also explored and compared. In addition, key points for further development and expansion of the software developed in this thesis were identified, such as adding a backup internet connection using mobile networks. However, the technical scope of the work was limited mainly to the testing and identification of common network problems for troubleshooting usage.

see all

Subjects:
Copyright information: © Mikko Rytilahti, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.