University of Oulu

EKP:n rahapolitiikan strategia ja euroalueen taloudellinen kehitys strategian näkökulmasta

Saved in:
Author: Partanen, Aki-Petteri1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Bachelor's Programme in Economics and Business Administration
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 52
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205232357
Language: Finnish
Published: Oulu : A.-P. Partanen, 2022
Publish Date: 2022-05-23
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaatintutkielmasssa perehdytään Euroopan keskuspankin rahapolitiikan strategiaan, ja analysoidaan euroalueen talouskehitystä strategian näkökulmasta. Osassa 1 eritellään strategian, rahapolitiikan strategian ja rahapolitiikan strategian historiallista kehitystä EKP:n osalta. Strategian historia esitellään kronologisesti vuodesta 1999, vuoden 2021 loppuun, jolloin strategiaa on viimeksi tarkistettu. Seuraavan tarkistuksen oletetaan tapahtuvan näillä näkymin vuonna 2025. Osassa 2 esitellään rahapoliittisiin muuttujiin ja indikaattoreihin liittyvää grafiikkaa, kuten raha-aggregaatit, inflaatio sekä ’korkokäytävä’. Graafinen tarkastelu keskittyy rahapolitiikan virityksen ja makromuuttujien tarkasteluun. Graafisen analyysin ja sen sanallisen tulkinnan on tarkoitus vastata alustavasti kysymykseen, onko EKP onnistunut rahapolitiikkansa strategian jalkauttamisessa, ja onko se toteuttanut strategiaansa käytännössä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Aki-Petteri Partanen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/