University of Oulu

Tuiranpuiston entisen ylilääkärin asunnon korjaussuunnitelma

Saved in:
Author: Partanen, Karoliina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 17.2 MB)
Pages: 11
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205242386
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Partanen, 2022
Publish Date: 2022-05-24
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Arkkitehtuurin historian ja korjaussuunnittelun harjoitustyökurssilla tehtävänä oli laatia pieneen julkiseen rakennukseen korjaus- ja uudelleenkäyttösuunnitelma. Rakennuskohteena on Tuirantie 1 osoitteessa sijaitseva Oulun Tuiranpuiston entisen Ylilääkärin asunto. Puiston mäntykankaalle on sijoitettu erilaisia puu- ja kivirakennuksia, jotka muodostavat Oulun vanhan kunnallissairaalan kokonaisuuden. Hirsirunkoinen puurakennus valmistui vuonna 1909 ja sen suunnitteli Oulun silloinen lääninarkkitehti Viktor J. Sucksdorff. Ylilääkärin asunto on suojeltu merkinnällä sr-2. Tontin ulkopuolella sijaitsee myös vanha piharakennus, jota on mahdollisesti käytetty asunnon pesutupana. Pesutuvan suojeluluokka on sr-5, eli sitä ei saa purkaa.

Tavoitteena oli pohtia arvottamisen perusteita sekä lähtökohtia. Tehtäväksi muodostui myös nykyaikaisten vaatimusten sovittaminen vanhaan historialliseen rakennukseen. Uuden ja vanhan välinen suhde rakennuksessa nousi myös esille. Ensin tehdyssä analyysivaiheessa selvitimme ryhmässä rakennuksen historiaa ja laadimme säilyneisyyskarttoja muutostöistä. Kurssin alussa tammi- ja helmikuussa suoritimme myös kaksi kenttäkäyntiä kohteessa. Saamalla tietoa rakennuksen ja alueen historiasta sekä rakennuksen käyttöhistoriasta ja muutoksista, pystymme suunnittelemaan rakennuksen arvoisen korjaussuunnitelman. Huomioinkin suunnitelmissa muun muassa rakennuksen kaupunkikuvallista, arkkitehtonista sekä kulttuurihistoriallista arvoa. Pyrin suunnitelmassa pienimuotoisiin muutoksiin, jotka korostaisivat rakennuksen alkuperäistä arkkitehtonista suunnitelmaa. Muuttamalla pohjaratkaisu avarammaksi pohjoisen sisäänkäynnin luota ja purkamalla kevyet väliseinät, saa rakennus uudenlaista tunnetta sekä laajemmat mahdollisuudet uudelle käyttökohteelle. Ratkaisuissa huomioin myös rakennuksen tulevaisuuden käyttömahdollisuuksia sekä muuntojoustavuutta. Rakennuksen sisäpintojen pinnalla näkyi 70- ja 80- lukujen muutostyöt, jotka pyrin joko palauttamaan entiselleen tai yhdistämään alkuperäiseen arkkitehtoniseen ilmeeseen saumattomasti. Yksinkertaistamalla pohjasuunnitelmaa sekä linjoja saatiin tuotua alkuperäinen jugend tyyli voimakkaammin näkyväksi. Suunnittelin entisen Ylilääkärin asunnon pieneksi yksityiseksi päiväkodiksi, joka erikoistuu luovien taideopintojen opetukseen ja toimii myös iltapäiväkerhona. Rakennus saadaan pienillä avartavilla muutoksilla sopimaan kasvatus- ja harrastustoimintaan. Asuinalueiden ja liikenneyhteyksien läheisyydessä toimivan rakennuksen käyttötarkoituksen muutos onnistuisi kevyiden seinien purkamisella sekä pintojen uusimisella puhtailla ja allergiasoimattomilla materiaaleilla. Piha-alueen rajaus rakennuksen suuntaisella alueella muodostetaan turvallinen, valoisa ja aktiivinen ulkotila. Leikkialue sijoittuisi rakennuksen luoteis- kulmaan mäntypuiden juurelle. Ympäröivä puisto toimisi vaihtelevana piha-alueena päiväkotilaisille ja mahdollistaisi retkeilyn ja opetuksen luonnontilassa.

Työssä toimi ohjaajina Anu Soikkeli, Tanya Yliaho sekä Rosaliina Järvinen. Kurssiin sisältyi myös luentoja aiheesta ja aineistoakin oli laaja määrä, esimerkiksi Uki Arkkitehtien laatima rakennushistoriaselvitys kohteesta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Karoliina Partanen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/