University of Oulu

Tuiranpuiston ylilääkärin asunnon korjaussuunnitelma

Saved in:
Author: Jukkola, Noora1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 8.2 MB)
Pages: 9
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205242388
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Jukkola, 2022
Publish Date: 2022-05-24
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Oulussa, Tuiran puiston alueella sijaitsee vanhan kaupungin sairaalan rakennuksia. Yksi näistä rakennuksista on vuonna 1909 valmistunut Ylilääkärin asuintalo. Sen on suunnittelut Oulun lääninarkkitehtina silloin toiminut Victor J. Sucksdorff. Rakennus on suunniteltu hermosairaalan ylilääkärin asuinkäyttöön. Sairaala ja ylilääkärin asunto, ovat molemmat arkkitehtuuriltaan yhteneväiset. Nämä ovat osa Tuiran puiston paviljonki sairaala- kompleksia. Ylilääkärin asunto edustaa jugend tyyliä ja on Oulun alueella harvoja tyylinsä edustajia. Rakennuksella on siis suuri rakennushistoriallinenarvo ja se tulisi säilyttää käytössä.

Arkkitehtuurin historian harjoitustyökurssilla, laadimme aluksi ryhmätyönä analyysin rakennuksesta. Siinä käsittelimme asunnon historiaa ja luonnehdimme rakennuksen arvoa. Yksilötyönä laadimme korjaussuunnitelman entiselle ylilääkärin asunnolle. Tarkoituksena oli kartoittaa vaihtoehtoja rakennuksen hyödyntämiselle.

Työni lähtökohtana oli huomioida rakennuksen tämän hetkinen, lähes alkuperäisenä säilynyt huonejako ja soveltaa uusi käyttötarkoitus siihen sopivaksi. Lisäksi halusin korostaa historiaa Oululaisen hyvinvoinnin parissa ja jatkaa tätä perinnettä. Nuorten mielenterveyden ongelmat ovat olleet viime vuosina paljon esillä, joten halusin keskittyä erityisesti nuoriin työni osalta. Ideoinnin tuloksena muodostui ajatus Nuorten tukikodista. Se toimisi nuorten asuinpaikkana, jossa tuettaisiin itsenäistymistä ammattilaisen avulla. Syyt hakeutua tukikotiin asukkaaksi voi liittyä esimerkiksi mielenterveyden haasteisiin tai uudelle paikkakunnalle muuttamiseen. Tukikodissa nuoret voivat yhdessä jakaa vastuuta ja opetella itsenäistymistä. Lisäksi tukikodissa voi vierailla esimerkiksi nuorisotyöntekijä, joka auttaa tarpeen tullen. Yhteisöllisyys kannustaa sosiaalisiin kontakteihin ja parantaa sosiaalisia taitoja. Nuoren hyvinvointiin liittyviä tapaamisia voidaan myös järjestää tukikodissa, jolloin hyvinvoinnin tukeminen on hyvin kokoniasvaltaista. Tukikodin tarkoitus on tukea, rohkaista ja ehkäistä syrjäytymistä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Noora Jukkola, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/