University of Oulu

Kaspian, Riipitsiip ja Vesivelli : hahmojen nimet C. S. Lewisin Narnian tarinoissa

Saved in:
Author: Huotari, Olivia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 85
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205242391
Language: Finnish
Published: Oulu : O. Huotari, 2022
Publish Date: 2022-05-24
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Sivonen, Jari
Reviewer: Karjalainen, Heini
Sivonen, Jari
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksen kohteena ovat C. S. Lewisin Narnian tarinat -kirjasarjassa esiintyvien hahmojen suomeksi käännetyt nimet sekä niiden rakenteen ja sisällön analyysin kautta avautuvat merkitykset ja funktiot teosten fiktiivisen maailman rakentamisessa. Aineisto koostuu 213 nimestä, joista 173 on hahmojen varsinaisia nimiä ja 40 varsinaisen nimen rinnalla käytettyjä epävirallisia lisänimiä.

Tutkimus osoitti, että Narnia-kirjojen nimet ovat moniulotteisia ja harkittuja elementtejä, jotka välittävät merkityksiä niin denotatiivisella kuin konnotatiivisellakin tasolla, ja niillä on usein yhtä aikaa useita eri funktioita. Keskeinen funktio on identifiointi, joka toteutuu lähes kaikissa aineiston nimissä, mutta lisäksi nimissä esiintyvillä eroavaisuuksilla ja yhteneväisyyksillä on teoksissa vahvasti luokitteleva tehtävä. Nimien perusteella hahmot voidaan jakaa ensin reaalimaailmaa ja fantasiamaailmaa edustaviin hahmoihin ja sen jälkeen useisiin eri alaryhmiin lajien ja kansallisuuksien mukaan. Eri kansoille ominaisten piirteiden kautta nimissä toteutuu myös lokalisoiva funktio.

Yksilöinnin, luokittelun ja lokalisoinnin ohella nimet välittävät tietoa hahmojen sosiaalisista rooleista ja suhteista toisiin hahmoihin sekä hahmoista itsestään niin suoraan kuvailemalla kuin epäsuorin vihjeinkin. Myös semanttisesti läpinäkymättömistä nimistä paljastui vieraisiin kieliin perustuvia deskriptiivisiä ja assosiatiivisia merkityksiä. Lisäksi joillakin nimillä on humoristinen funktio, joka näyttäytyy nimissä esimerkiksi kielellisenä leikittelynä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Olivia Huotari, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/