University of Oulu

Muutokset alakouluikäisten fyysisessä aktiivisuudessa 2000-luvulla

Saved in:
Author: Kivelä, Aapo1; Peltoniemi, Patrik1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 34
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205242403
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Kivelä; P. Peltoniemi, 2022
Publish Date: 2022-05-25
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkielman tarkoituksena oli tarkastella alakouluikäisten lasten fyysistä aktiivisuutta ja sen muutoksia 2000-luvun aikana. Lisäksi tavoitteena oli kuvata muutoksia alakouluikäisten urheiluseuratoimintaan osallistumisessa 2000-luvulla. Tarkastelimme myös koronapandemian vaikutuksia alakouluikäisten liikkumiseen sekä urheiluseuratoimintaan. Toteutimme tutkielman kuvailevana kirjallisuuskatsauksena.

Tutkielman aihe on merkittävä, koska lapsena ja nuorena opittu fyysisesti aktiivinen elämäntapa luo tutkitusti hyvät edellytykset terveelle ja hyvinvoivalle elämälle. Fyysisesti aktiivinen elämäntapa on merkittävää kansanterveyden näkökulmasta, sillä liikkuminen vaikuttaa positiivisesti lasten ja nuorten fyysiseen, psyykkiseen sekä sosiaaliseen terveyteen. Aihepiiristä tehty aiempi tutkimus osoittaa, että huoli lasten liikkumisesta ja fyysisen suorituskyvyn heikkenemisestä on aiheellinen.

Tehty tutkimus osoittaa, että suuri osa alakouluikäisistä liikkuu liian vähän liikkumissuosituksiin nähden. Kuitenkin 2000-luvun aikana tehdyistä tutkimuksista voidaan havaita pientä positiivista kehitystä fyysisen kokonaisaktiivisuuden osalta. Urheiluseuratoimintaan osallistuminen kasvoi tasaisesti 2000-luvun aikana alakouluikäisillä lapsilla, kunnes koronapandemia rajoitti harrastusmahdollisuuksia ja osallistuminen kääntyi ainakin väliaikaisesti laskuun. Lisäksi koronapandemia aiheutti askelmäärien merkittävää vähentymistä alakouluikäisillä lapsilla.

2000-luvun aikana tapahtuneesta positiivisesta kehityksestä huolimatta liikkumisen määrää tulisi saada lisättyä alakouluikäisillä lapsilla. Koronapandemian pidempiaikaisia vaikutuksia fyysisen aktiivisuuden määrään ja urheiluseuratoimintaan on tärkeä tutkia pandemian jälkeen. Lasten fyysisen aktiivisuuden ja urheiluseuratoimintaan osallistumisen määrä olisi tärkeä saada palautettua koronapandemiaa edeltävälle tasolle. Jotta tulevaisuudessa yhä useampi lapsi liikkuisi liikkumissuositusten mukaan, täytyisi saada selville mitkä asiat motivoisivat liikkumaan niitä lapsia, jotka eivät tällä hetkellä liiku tarpeeksi.

see all

Subjects:
Copyright information: © Aapo Kivelä; Patrik Peltoniemi, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/