University of Oulu

”Tartten aikuisten apua tehtäviin, mutta niitä on kyllä mukava tehdä.” : esikoululaisten näkemyksiä vahvuuksistaan mielenkiinnonkohteistaan ja tuen tarpeistaan: keskustelu symbolein -pelin avulla

Saved in:
Author: Juola, Paula1; Korhonen, Kaisa-Elina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 71
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205252407
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Juola; K.-E. Korhonen, 2022
Publish Date: 2022-05-25
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Juutinen, Jaana
Reviewer: Viljamaa, Elina
Juutinen, Jaana
Description:

Tiivistelmä

Esiopetuksessa lapselle laaditaan yhteistyössä lapsen, huoltajien ja opettajien kanssa pedagoginen suunnitelma, joka ohjaa lapsen koko esiopetusvuoden toimintaa. Tämän yksilöllisen ja tavoitteellisen suunnittelun lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet, mielenkiinnonkohteet ja tuen tarpeet. Pedagogisissa asiakirjoissa lapsen oma näkökulma tulee vaihtelevasti esille näkyväksi. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten lapsi kertoo omista vahvuuksistaan, mielenkiinnonkohteistaan ja tuen tarpeistaan Keskustelu symbolein -pelin avulla ja kuinka Keskustelu symbolein -peli tukee lapsen ilmaisua. Tutkimuksessa kuvataan myös, miten lapsen vahvuudet, mielenkiinnonkohteet ja tuen tarpeet on tuotu esille lapsen pedagogisissa asiakirjoissa. Laadullisen tutkimuksen aineisto koostui viiden lapsen Keskustelu symbolein -pelin taulujen valokuvista ja lapsen pedagogisista asiakirjoista. Tutkimuksen aineisto analysoitiin neljässä vaiheessa. Analysoinnissa yhdistettiin sisällönanalyysin ja Barthesin semioottisen kuvatulkintamallin menetelmiä. Tämän tutkimuksen tuloksissa saatiin selville, että Keskustelu symbolein -pelissä lapsen aktiivinen rooli ja omat näkemykset tulivat vahvasti esille. Lisäksi saatiin selville, että Keskustelu symbolein -peli auttoi lapsia tunnistamaan ja tarkemmin pohtimaan omia vahvuuksiaan, mielenkiinnonkohteitaan ja tuen tarpeitaan. Tutkimus osoitti myös, että Keskustelu symbolein -peli tuki lapsen ilmaisua ja oli täten toimiva menetelmä kehityskeskusteluissa käytettäväksi. Tämän tutkimuksen johtopäätöksenä voidaan todeta, että Keskustelu symbolein-peli tuo lasten omat näkökulmat taidoistaan esille laajemmin ja monitahoisemmin verrattuna siihen, mitä lasten pedagogisiin asiakirjoihin oli kirjattu. Keskustelu symbolein-peliä pelatessaan lapsella on aktiivisempi rooli ja valta siitä mitä kertoo. Lapsi sijoittaessaan kuvia eri pohjille pystyy kertomaan omia näkemyksiään, vaikka hänen kielelliset taitonsa eivät siihen riittäisi. Lisäksi lapsi pääsee osallistumaan ja vaikuttamaan oman pedagogisen asiakirjan tekemiseen, kun hänen Keskustelu symbolein -pelissä ilmaisemat näkemyksensä kirjataan siihen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Paula Juola; Kaisa-Elina Korhonen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/