University of Oulu

Betonirakentamisen hiilijalanjälki talonrakentamisessa

Saved in:
Author: Leppälä, Samuli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Civil Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205302446
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Leppälä, 2022
Publish Date: 2022-05-30
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Ilmastoystävällisen ajattelun lisääntyessä on myös syytä kiinnittää huomiota rakentamisen kasvihuonekaasupäästöihin. Rakentaminen ja rakennukset tuottavat suuren osan Suomen hiilidioksidipäästöistä, josta rakennusmateriaaleista suuripäästöisin on betoni. Tutkimus käsittelee kirjallisuuskatsauksena betonirakentamisen hiilijalanjälkeä talonrakentamisessa. Tavoitteena on selvittää, mistä betonirakentamisen hiilijalanjälki koostuu, miten se vertautuu muihin materiaaleihin ja aloihin, miten sitä ohjataan tällä hetkellä sekä tulevaisuudessa ja millaiset ovat betonirakentamisen hiilijalanjäljen tulevaisuuden näkymät. Painopisteinä ovat myös suunnittelu- ja hankevaiheen merkitys rakennuksen hiilijalanjälkeen, elinkaariajattelun malli, hiilijalanjäljen laskenta sekä mahdolliset muutokset betonin hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

Carbon footprint of concrete in house building

Abstract

As the environmental thinking spread, it is important to look at building’s greenhouse gas emissions. Construction and buildings are responsible for a big portion of Finland’s carbon emissions of which concrete has the largest impact. This thesis focuses on the carbon footprint of concrete in building construction. Goals are to find out where the carbon footprint of concrete building comes from, how does it compere to other materials, how is it regulated and how does the future look like. Other focus points are the importance of design and planning phase, life cycle thinking, measurement of the carbon footprint and possible ways to reduce the emissions.

see all

Subjects:
Copyright information: © Samuli Leppälä, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/