University of Oulu

Vuorojen pituudet ja kompleksisuus koodinvaihdon yhteydessä au pairin ja perheen monikielisissä keskusteluissa

Saved in:
Author: Virsu, Minna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 58
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205302463
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Virsu, 2022
Publish Date: 2022-05-31
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Frick, Maria
Reviewer: Sivonen, Jari
Frick, Maria
Description:

Tiivistelmä

Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastelen koodinvaihtoa, vuorojen pituutta ja kompleksisuutta suomalaisessa perheessä, jossa asuu espanjankielinen au pair. Tarkastelen koodinvaihtoa perheenjäsenten sekä aikuisten ja lasten välillä. Tutkimusaineistonani toimivat nauhoitukset ja niiden pohjalta tehdyt litteraatit, jotka ovat osa Oulun yliopiston Kikosa-kokoelmaa. Nauhoitukset sisältävät tilanteita, joissa au pair osallistuu isäntäperheen arkipäiväisiin tilanteisiin.

Pro graduni on osa koodinvaihdon ja monikielisyyden tutkimusta. Tutkimusmenetelmäni vastaa syntaktisen analyysin periaatteita. Tutkielmani on luonteeltaan kuvaileva.

Tutkielmani tulosten perusteella voidaan todeta, että aikuisten vuorot ovat keskimäärin hieman pidempiä ja kompleksisempia kuin lasten. Toisaalta lapset muodostavat suomen kielellä pidempiä ja kompleksisempia vuoroja kuin aikuiset. Isojen lasten koodinvaihto, vuorojen pituudet ja kompleksisuus taas muistuttavat pääpiireittäin hieman enemmän aikuisten vastaavia kuin pienten lasten koodinvaihtoa, vuorojen pituutta tai kompleksisuutta. Erot aikuisten ja lasten välillä ovat tulosten mukaan kuitenkin melko pieniä. Sekä aikuiset että lapset muodostavat pisimmät vuoronsa käyttäessään yhden kielen lisäksi toista kieltä. Perheenjäsenten välillä on mahdollista havaita pieniä eroja koodinvaihdon, vuorojen pituuden ja kompleksisuuden näkökulmasta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Minna Virsu, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/