University of Oulu

Avointen oppimisympäristöjen luomat haasteet oppimiselle

Saved in:
Author: Taskila, Henrik1; Vaahtoniemi, Kalle1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 41
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202205302464
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Taskila; K. Vaahtoniemi, 2022
Publish Date: 2022-06-07
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämä kirjallisuuskatsaus käsittelee avointen oppimisympäristöjen luomia haasteita oppimiselle. Aihe on kiinnostava, sillä avoimet oppimisympäristöt ovat lisääntyneet paljon lähivuosina. On erikoista, että varsinkaan Suomessa tuotettua tutkittua tietoa avoimien oppimisympäristöjen vaikutuksista oppimiselle ei ole paljoa saatavilla. Opettajien kokemukset eivät tunnu kohtaavan avointen oppimisympäristöjen rakentamisen määrän kanssa. Myös oppimistulokset ovat Suomessa laskusuhdanteessa. Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää, millaisia haasteita avoimet oppimisympäristöt luovat oppimiselle ja opettamiselle. Poikkeuksena moneen muuhun tutkielmaan käsittelyssä on pelkästään avointen oppimisympäristöjen luomat haasteet oppimiselle. Tarkoituksena ei ollut tässä tapauksessa kiinnittää huomiota avoimien oppimisympäristöjen tuomiin hyötyihin.

Tutkielma on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Tutkielmassa käsitellään oppimisympäristöjen eri muotoja koulumaailmassa ja niiden vaikutusta oppimiseen. Tutkimuksessa myös perehdytään, miten avoin oppimisympäristö vaikuttaa lapsen temperamenttiin. Tutkielmassa havaittiin, että avoimeen oppimisympäristöön liittyy paljon eri häiriötekijöitä, jotka haastavat oppilaan koulunkäynnin tehokkuutta. Ongelmia on myös perinteisessä luokkahuoneessa, mutta jotkin häiriötekijät korostuvat avoimeen oppimisympäristöön siirryttäessä.

Tutkielman johtopäätöksenä voidaan todeta, että oppilaat ja opettajat suhtautuivat avoimiin oppimisympäristöihin eri tavoilla. Pääsääntöisesti oppilaat olivat myötämielisempiä avoimia oppimisympäristöjä kohtaan. Opettajilla oli ristiriitaisia kokemuksia aiheesta, mutta negatiivisia kokemuksia nousi esille paljon. Erityisesti melu, tilojen ahtaus ja epäergonomiset työskentelytavat nousivat oppilaiden ja opettajien kokemuksista esille. Havaittiin myös, että temperamenttipiirteillä on vaikutuksia avoimessa oppimisympäristössä oppimiseen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Henrik Taskila; Kalle Vaahtoniemi, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.