University of Oulu

Lasten yksinäisyyden ehkäiseminen varhaiskasvatuksessa

Saved in:
Author: Linnanmäki, Martta1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206012487
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Linnanmäki, 2022
Publish Date: 2022-06-01
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintutkielman aihe on yksinäisyys varhaiskasvatuksessa ja sen ehkäiseminen. Tutkielman tarkoituksena on selvittää, mitä yksinäisyys tarkoittaa varhaiskasvatusikäisten lasten kohdalla ja miten sitä voitaisiin ehkäistä varhaiskasvatuksen kontekstissa. Tutkielma vastaa sille asetettuun tutkimuskysymykseen siitä, millaisilla keinoilla yksinäisyyttä voidaan ehkäistä varhaiskasvatuksen henkilöstön toimesta.

Tutkielma on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Tutkielman sisältämä tieto on kerätty jo aiemmin aiheesta julkaistusta tutkimuksesta. Kuvailevalle kirjallisuuskatsaukselle tyypillisesti tämä tutkielma pyrkii selittämään yksinäisyyden ilmiötä, siihen vaikuttavia tekijöitä ja niiden välisiä suhteita, sekä vastaamaan tutkimuskysymykseen näillä kuvailevan kirjallisuuskatsauksen keinoilla.

Tutkielman tulosten perusteella yksinäisyyden ennaltaehkäisyssä on olennaista, että varhaiskasvatuksen henkilöstö on läsnä lapsiryhmässä ja toimii sen yhteenkuuluvuutta edistävillä tavoilla. Koska lasten yksinäisyys näyttäisi riippuvan usein pitkälti lasten vertaissuhteista ja niiden laadusta, tulisi varhaiskasvatushenkilöstön myös tukea näitä suhteita ja huolehtia siitä, ettei vertaissuhteista poissulkemista tai muuta kiusaamista tapahtuisi.

see all

Subjects:
Copyright information: © Martta Linnanmäki, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/