University of Oulu

Tietomallinnuksen (BIM) aiheuttama muutos rakennusten rakentamisessa

Saved in:
Author: Alhilwani, Mohamad1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Civil Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 30
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206012490
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Alhilwani, 2022
Publish Date: 2022-06-01
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Yhä useammat arkkitehdit, insinöörit ja urakoitsijat käyttävät tietomallia nykyään. Syynä on se, että globaalit trendit tekevät arkkitehtuuri-, tekniikka- ja rakennusteollisuus (AEC) -projekteista monimutkaisempia, kun taas tekniikan kehitys auttaa alan ammattilaisia työskentelemään tehokkaammin ja tehokkaammin. Tässä rakennuksen tietomallinnus (BIM) tulee mukaan. BIM on älykäs mallipohjainen prosessi, joka yhdistää AEC-ammattilaiset, jotta he voivat suunnitella, rakentaa ja käyttää rakennuksia ja infrastruktuuria tehokkaammin BIM:n avulla.

Tässä opinnäytetyössä perehdyttiin tietomallinnukseen ja sen merkitykseen eri projektiosapuolille. Tavoitteena oli selvittää hyödyt, jotka tietomallinnuksen avulla on mahdollista rakennushankkeissa saavuttaa sekä lisäksi perehtyä tietomallinnuksen käyttöönoton haasteisiin. Työ tehtiin kirjallisuusselvityksenä.

Tutkimuksen myötä selvisi että, BIM säästää aikaa ja vähentää ylimääräisiä kustannuksia, nopeuttaa tuotantoa sekä vahvistaa insinöörien kommunikaatiota.

Tietomallin avulla suunnittelijat luovat digitaalisia 3D-malleja, jotka sisältävät fyysisiin ja toiminnallisiin ominaisuuksiin liittyvää tietoa. BIM:n hyöty on siinä, miten arkkitehdit, insinöörit ja urakoitsijat voivat tehdä yhteistyötä koordinoiduissa malleissa, mikä antaa kaikille paremman käsityksen siitä, miten heidän työnsä sopii kokonaisprojektiin.

Tämä auttaa heitä lopulta työskentelemään tehokkaammin. Tietomallinnuksella saavutetaan hyötyjä koko rakennuksen elinkaaren ajan: se antaa käsityksen suunnittelun rakennettavuudesta, parantaa rakennusvaiheen tehokkuutta ja vaikuttavuutta sekä antaa paremman käsityksen rakennuksen tulevasta toiminnasta ja kunnossapidosta.

Change in building construction caused by information modelling (BIM)

Abstract

Architects, engineers and contractors (AEC) are using the data model today. This is because global trends are making architectural, engineering, and construction (AEC) projects more complex, while technological advances are helping professionals in the field to work more efficiently and effectively. This is where building data modelling (BIM) comes into play. BIM is an intelligent model-based process that brings together AEC professionals to design, build, and use buildings and infrastructure more efficiently with BIM.

this thesis introduced data modelling and its significance for different project partners. The aim was to find out the benefits that data modelling can achieve in construction projects, as well as to get acquainted with the challenges of implementing data modelling. The study was done as a literature review. The study found that; BIM saves time and reduces additional costs, speeds up production, and strengthens communication between engineers.

Using the data model, designers create digital 3D models that contain information related to physical and functional properties. The benefit of BIM is how architects, engineers, and contractors can collaborate on coordinated models, giving everyone a better idea of how their work fits into the overall project.

This will ultimately help them work more efficiently. BIM provides benefits throughout the life cycle of a building: it provides an insight into the buildability of the design, improves the efficiency and effectiveness of the construction phase, and provides a better understanding of the future operation and maintenance of the building.

see all

Subjects:
Copyright information: © Mohamad Alhilwani, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.