University of Oulu

Majuri Sarastien sotilasmijöön kerronnan teemat ja tyylit ja niiden esilletulo Väinö Linnan teoksen Sotaromaanin retoriikassaa

Saved in:
Author: Inkilä, Veikko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Literature
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 122
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206012496
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Inkilä, 2022
Publish Date: 2022-06-01
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Korhonen, Kuisma
Reviewer: Korhonen, Kuisma
Ojajärvi, Jussi
Description:

Tiivistelmä

Tutkielmassa tarkastellaan Väinö Linnan Sotaromaanin kerronnan teemoja ja tyylejä majuri Sarastien johtaman pataljoonan (n.1000 miestä) konekiväärikomppanian (n. 120 miestä) yhden noin kolmikymmenjäsenisen joukkueen sotatietä koko jatkosodan ajalta (n.20.6.1941–5.9.1944). Samalla tutkitaan, ovatko ne Sotaromaanin tekstit, jotka on jätetty pois Tuntemattomasta sotilaasta, heikentäneet sen teemojen vaikuttavuutta.

Teoksen tutkittu aineisto käsittää yhteensä 32 miljöön henkilöön sidottua esimerkkiä sekä kolme Tuntemattomasta sotilaasta poisjätettyä pitkähköä esimerkkiä, (kukin n. yksi sivu). Tutkittu sivumäärä on noin 240.Tutkimuksen analysoinnissa käytetään Chatmanin luomaa ”Booth-Chatmanin” mallia (Chatman ym.). Malli on sopiva erityisesti fiktiivisten kertomusten analysointiin. Tutkimuksen olennaisina perusprinsiippeinä käytetään teoksen Narrative Theoryn johdannon, ”Narrative as Rhetoric” (Phelan & Rabinowitz), kuutta ohjetta.

Teoksen retoriikka perustuu dialogiin siten, että jokainen tilanne on muokattu oman itsensä näköiseksi. Tyyli vaihtelee mestarin jäljiltä arkiproosasta tragediaan. Sotilaitten kotialueiden murteet osoittavat voimansa. Kertojan tietämys sodasta on ylivertainen. Nämä ovat pääsyyt siihen, että useimmat lukijat pitävät fiktiivistä teosta niin todenmukaisena.

Tutkimuksen tulkinnan tuloksena esitetään 20 teemaa, joista kansallisia teemoja on 14 (vaikuttavana koko kansassa) ja muita teemoja kuusi kappaletta (vaikuttavat lähinnä tilanne- ja taistelukohtaisesti).

Läpi teoksen vaikuttavina teemoina ovat kansallisissa teemoissa herraviha ja -iva, ja ne ovat vaikutuksiltaan rinnasteisia ylijohdon arvosteluun. Seuraavana tasona ovat saksalaisvastaisuus ja sodanvastaisuus. Omien sotilaiden teloituksia ei ymmärretä ollenkaan. Isänmaan puolustaminen on hyvä asia ja tällöin omia sotilaita suojaava ja pelastava sankaruus on tunnustuksen arvoinen.

Muiden teemojen hallitsevina käsitteinä ovat huumori ja ryhmätasolta alkava hyvä tilanteemukainen johtaminen. Nämä kaksi teemaa ovat ehdottoman tärkeitä joukon taistelutahdon luomisessa ja ylläpidossa.

Teos asettaa Tuntemattomasta sotilaasta poisjätetyistä Sotaromaanin teksteistä vaikuttavimmaksi ylijohdon valehtelun sodankestoajasta. Ylijohto ei katkaissut lentoa huhulta, joka kertoi sodan kestoksi kolme viikkoa. Hyökkäyssodan lopulla tapahtunut kahden oman sotilaan teloitus johti siihen, että rintamasotilaan luottamus herroihin loppui tyystin. Samalla viimeinenkin runebergiläinen ihannoiva isänmaallisuus haihtui ja asenne muuttui realistiseksi.

see all

Subjects:
Copyright information: © Veikko Inkilä, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/