University of Oulu

Puettava teknologia ja huippu-urheilu

Saved in:
Author: Säilynoja, Arttu-Matti1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 25
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206012499
Language: Finnish
Published: Oulu : A.-M. Säilynoja, 2022
Publish Date: 2022-06-01
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämä tutkielma käsittelee puettavan teknologian osuutta huippu-urheilussa. Tutkielman motivaationa on tutkia millä tavalla tätä teknologiaa hyödynnetään huippu-urheilussa. Tutkimuskysymyksiä tässä tutkielmassa on kaksi. Ensinnäkin pyrin selvittämään, mitä hyötyjä puettava teknologia tuo huippu-urheiluun. Lisäksi pyrin selvittämään millaisia haasteita puettavaan teknologiaan liittyy. Tutkimusmenetelmänä käytin kirjallisuuskatsausta.

Tärkeimmät käsitteet tässä tutkimuksessa ovat huippu-urheilu sekä puettava laite. Molemmille käsitteille löydettiin lähteiden perusteella hyvät määritelmät. Johdannon jälkeen tutkielma siirtyy vastaamaan ensimmäiseen tutkimuskysymykseen, eli mitä hyötyjä puettava teknologia tuo huippu-urheiluun. Lähteiden perusteella puettava teknologia työ hyötyjä huippu-urheiluun erityisesti kolmessa eri osa-alueessa, jotka ovat: palautuminen, harjoittelu sekä ravinto. Seuraavaksi tutkimus etenee käsittelemään puettavan teknologian haasteita. Tämä osuus pyrkii vastaamaan toiseen tutkimuskysymyksiin, eli millaisia haittoja puettavaan teknologiaan liittyy. Tämä osuus käsittelee puettavien laitteiden uskottavuutta sekä käytössä ilmeneviä haasteita. Tutkielma päättyy yhteenvetoon, jossa käsitellään tutkielman tuloksia, tieteellisyyden tarkastelua, tutkielman ansiota sekä tutkielman rajoituksia.

Tuloksista nousee esiin erityisesti se, että puettava teknologia hyödyttää eniten urheilijaa ja/tai valmentajaa harjoittelussa. Puettava teknologia tuo uusia tapoja analysoida sekä mitata tuloksia, jotka auttavat valmentajaa ja/tai urheilijaa päätöksenteossa esimerkiksi strategian kannalta. Puettavan teknologian haasteista esiin nousi uskottavuusongelmat, sillä tutkielmassa saatiin selville, että kaikki puettavat laitteet eivät käy läpi testausta ja toiseksi niiden antama tieto ei usein ole tarkkaa. Johtopäätöksenä puettava teknologia auttaa valmentajaa sekä urheilijaa erityisesti päätöksenteossa, mutta puettavien laitteiden käyttöön liittyy haasteita, joita käyttäjän tulee pohtia.

see all

Subjects:
Copyright information: © Arttu-Matti Säilynoja, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.