University of Oulu

Implanttihoitojen yleiset riskitekijät

Saved in:
Author: Puolitaival, Jouni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Department of Dentistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202206012505
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Puolitaival, 2022
Publish Date: 2022-06-02
Thesis type: Other thesis
Tutor: Näpänkangas, Ritva
Reviewer: Kuoppala, Ritva
Näpänkangas, Ritva
Description:

Tiivistelmä

Tutkielma on katsaus hammasimplanttihoitojen systeemisiin riskitekijöihin ja suhteellisiin kontraindikaatioihin. Tutkielmassa käsitellään eri sairauksia, lääkityksiä sekä elintapoihin liittyviä tekijöitä, jotka mahdollisesti vaikuttavat negatiivisesti implanttihoitoihin. Ensisijaisena tavoitteena on saada tietoa mahdollisten riskitekijöiden vaikutuksesta implanttihoitojen ennusteeseen. Toissijaisesti etsitään tietoa näiden tekijöiden vaikutuksesta peri-implanttikudoksiin.

Tutkielman aineisto haettiin systemaattisesti PubMed-tietokannasta. Ensisijaisesti haettiin kliinisiä tutkimuksia sekä meta-analyysejä. Kirjallisuushauissa mukaan otettiin korkeintaan kymmenen vuotta vanhat julkaisut. Ulkopuolelle rajattiin ehdottomat kontraindikaatiot sekä paikalliset riskitekijät.

Käsiteltävinä mahdollisina systeemisinä riskitekijöinä ovat tupakointi, diabetes, osteoporoosi, systeemilääkitykset sekä sädehoito. Lisäksi tietoa haettiin muista tekijöistä, joista tutkimusta on tehty vähemmän. Aineiston perusteella implantoinnin ennusteeseen vaikuttaviksi riskitekijöiksi todettiin tupakointi, diabetes ja sädehoito. Alkoholinkäytöllä, depressiolla, penisilliiniallergialla sekä SSRI- ja PPI-lääkityksillä saattaa olla yhteys implantin menetykseen. Lisäksi positiivinen korrelaatio löydettiin tiettyjen yhden nukleotidin polymorfismien ja implantin menetyksen välille. Osteoporoosi ei näytä heikentävän implantin ennustetta, mutta voi lisätä marginaalista luukatoa implantin ympärillä. Myös hepatiitti voi olla yhteydessä patologisiin muutoksiin peri-implanttikudoksessa. Oraalinen bisfosfonaattilääkitys ei korreloinut merkitsevästi implantin menetyksen kanssa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jouni Puolitaival, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/